Skip to content

Comisia Europeană alocă aproape 600 de milioane EUR pentru proiecte de infrastructuri energetice ce contribuie la decarbonizare și la securitatea aprovizionării

Comisia Europeană alocă aproape 600 de milioane EUR pentru proiecte de infrastructuri energetice ce contribuie la decarbonizare și la securitatea aprovizionării.

decarbonizare

Comisia Europeană a alocat 594 de milioaneEUR în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) pentru opt proiecte de infrastructuri energetice transfrontaliere cărora li s-a acordat statutul de proiecte de interes comun (PIC) în 2022. Această investiție face parte din eforturile mai ample ale UE având ca obiectiv decarbonizarea sistemului energetic și atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite în Pactul verde european.

Fondurile au fost alocate mai multor proiecte legate de dioxidul de carbon (CO2), printre care: o sumă maximă de 189 de milioaneEUR pentru D’Artagnan, o platformă de export de CO2 din portul Dunkerque din Franța, 157 de milioane EUR pentru infrastructurile de CO2 din portul Rotterdam (Țările de Jos), cuprinzând atât un terminal de import, cât și o secțiune submarină de 200 km și 2,54 milioane EUR pentru interconexiunea CSC a UE, un proiect de infrastructură pentru CO2 din Gdansk (Polonia). Inițiativa Northern Lights, un proiect transfrontalier care reunește inițiativele de captare a CO2 din mai multe state membre ale UE și din Norvegia, a primit, de asemenea, 131 de milioane EUR. Aceste proiecte vor sprijini crearea unui lanț valoric european al carbonului, în condițiile în care Comisia lucrează la o nouă strategie de gestionare industrială a carbonului, menită să contribuie la realizarea obiectivelor sale climatice.

În plus, se va acorda o finanțare de 100 de milioaneEUR pentru proiectul de rețele inteligente Gabretasituat între Cehia și Germania, iar proiectul de consolidare a interconexiunii electrice Lonny-Achêne-Gramme dintre Franța și Belgia a primit 1,22 milioane EUR pentru finanțarea unor studii. În fine, 12,77 milioane EURau fost acordate instalației de înmagazinare a gazelor naturale Depomureș din România, în vederea creșterii capacității sale de funcționare, pentru a contribui astfel la securitatea aprovizionării în regiune.

Decizia de finanțare adoptată astăzi vine ca urmare a cererii de proiecte din cadrul MIE din 2023, care a fost ultima cerere de proiecte cu statutul PIC lansată în temeiul regulamentului TEN-E anterior, și anume Regulamentul (UE) nr. 347/2013, pentru care erau eligibile și proiecte din domeniul gazelor naturale. Regulamentul revizuit introduce o excludere generală a finanțării combustibililor fosili. La 7 decembrie, după evaluarea solicitărilor de către Comisie, statele membre au votat în favoarea propunerii Comisiei în cadrul Comitetului de coordonare al MIE. Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA) va pregăti acum acordurile de grant cu beneficiarii.

Detalii

Data publicării

25 ianuarie 2024

Date de contact

Tim McPhie

Nume

Tim McPhieNumăr de telefon

+32 2 295 86 02

Giulia Bedini

Nume

Giulia BediniNumăr de telefon

+32 2 295 86 61

Ana Crespo Parrondo

Nume

Ana Crespo ParrondoNumăr de telefon

+32 2 298 13 25