Skip to content

Comisia aprobă reintroducerea unei scheme de ajutor de stat a României în valoare de 2,5 miliarde EUR pentru sprijinirea întreprinderilor

Comisia aprobă reintroducerea unei scheme de ajutor de stat a României în valoare de 2,5 miliarde EUR pentru sprijinirea întreprinderilor în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

sprijinirea întreprinderilor

Comisia Europeană a aprobat reintroducerea unei scheme de ajutor de stat a României de aproximativ 2,5 miliarde EUR (12,5 miliarde RON) pentru sprijinirea întreprinderilor în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Schema reintrodusă a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar de criză și de tranziție pentru ajutoarele de stat adoptat de Comisie la 9 martie 2023 și modificat la 20 noiembrie 2023.

Comisia a aprobat schema inițială la 9 septembrie 2022 (SA.103626), iar prima reintroducere a acesteia a fost aprobată la 26 ianuarie 2023 (SA.105503) și a expirat la 31 decembrie 2023. În temeiul schemei reintroduse, ajutorul va fi sub formă de garanții și de granturi directe. Schema reintrodusă urmărește să asigure faptul că întreprinderile afectate de perturbările economice provocate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei au în continuare la dispoziție o lichiditate suficientă.

Comisia a constatat că schema României, astfel cum este reintrodusă, îndeplinește în continuare condițiile stabilite în Cadrul temporar de criză și de tranziție. În special, ajutorul (i) nu va depăși 280 000 EUR per întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul agricol, 335 000 EUR per întreprindere care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii și 2,25 milioane EUR per întreprindere care își desfășoară activitatea în toate celelalte sectoare. De asemenea, (ii) ajutorul va fi acordat până cel târziu la 30 iunie 2024. Comisia a concluzionat că schema reintrodusă a României este în continuare necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile stabilite în Cadrul temporar de criză și de tranziție. Pe baza acestor considerente, Comisia a aprobat schema în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Aici sunt disponibile mai multe informații privind Cadrul temporar de criză și de tranziție, precum și alte măsuri luate de Comisie pentru a aborda impactul economic al războiului Rusiei împotriva Ucrainei și pentru a promova tranziția către o economie cu zero emisii nete. După ce vor fi soluționate eventualele aspecte legate de confidențialitate, versiunea neconfidențială a deciziei va fi pusă la dispoziție cu numărul SA.113044 în Registrul ajutoarelor de stat de pe site-ul web al Comisiei dedicat concurenței.

Detalii

Data publicării

8 aprilie 2024

Date de contact

Lea Zuber

Nume

Lea ZuberNumăr de telefon

+32 2 295 62 98

Nina Ferreira

Nume

Nina FerreiraNumăr de telefon

+32 2 299 81 63