Skip to content

Comisia adoptă programul de lucru pentru 2023: abordarea celor mai presante provocări și menținerea direcției pe termen lung

Comisia a adoptat programul de lucru pentru 2023. Acesta stabilește o agendă menită să răspundă actualei serii de crize care afectează viața de zi cu zi a europenilor, dublând în același timp eforturile privind transformarea verde și digitală.

Working_plan_2023

Comisia a adoptat astăzi, 18 octombrie, programul de lucru pentru 2023. Acesta stabilește o agendă îndrăzneață, menită să răspundă actualei serii de crize care afectează viața de zi cu zi a europenilor, dublând în același timp eforturile privind transformarea verde și cea digitală în curs și sporind reziliența la nivelul Uniunii Europene.

În acest spirit, Comisia urmărește să sprijine cetățenii și întreprinderile – atât prin reducerea prețurilor la energie, asigurând aprovizionarea esențială pentru competitivitatea noastră industrială și securitatea alimentară, cât și prin consolidarea economiei sociale de piață.

Programul de lucru al Comisiei, care conține 43 de noi inițiative politice circumscrise tuturor celor șase obiective ambițioase emblematice menționate în Orientările politiceCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• ale președintei von der Leyen, se bazează pe discursul său privind starea Uniunii din 2022Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• și pe scrisoarea de intenție din 2022Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••.

Multe dintre inițiativele-cheie din prezentul program de lucru sunt rezultatul Conferinței privind viitorul Europei. În plus, noua generație de grupuri de dezbatere ale cetățenilor va fi parte din procesul de elaborare a politicilor Comisiei în anumite domenii-cheie. Primele grupuri de dezbatere ale cetățenilor vor aborda problema risipei de alimente, a mobilității în scopul învățării și a lumilor virtuale.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „În ultimul an, ne-am confruntat cu o coliziune de crize, provocată de invadarea barbară a Ucrainei de către Rusia. În 2023, vom promova o agendă ambițioasă pentru cetățeni, în care vom aborda problema prețurilor ridicate la energie pentru a reduce povara pentru familiile și întreprinderile din întreaga Europă, accelerând în același timp tranziția verde. Vom apăra democrația și statul de drept atât acasă, cât și în restul lumii.”

Maroš Šefčovič, vicepreședintele pentru relații interinstituționale și prospectivă, a declarat: „Următorul program de lucru al Comisiei se înscrie în eforturile noastre de a răspunde celor mai presante provocări, cum ar fi criza energetică, intensificând, în același timp, eforturile de a răspunde provocărilor generaționale. Acest lucru se reflectă bine și în angajamentul nostru de a propune măsuri UE care să stimuleze autonomia strategică a Europei în ceea ce privește materiile prime critice, fără de care transformarea verde și digitală este pur și simplu imposibilă. În calitate de președinte al Grupului privind sănătatea, sunt mândru să anunț transpunerea concluziilor Conferinței privind viitorul Europei în multe dintre inițiativele noastre, implicarea cetățenilor rămânând parte din procesul nostru de elaborare a politicilor. Invit acum Parlamentul European și Consiliul să ajungă rapid la un acord cu privire la principalele propuneri legislative, astfel încât cetățenii și întreprinderile noastre să beneficieze de acțiuni concrete în aceste vremuri dificile.”

Transpunerea în realitate a celor șase obiective ambițioase emblematice

  1. Un Pact verde european

În contextul războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei, Comisia va propune, la începutul anului 2023, printre alte inițiative, o reformă cuprinzătoare a pieței energiei electrice din UE, inclusiv decuplarea prețului la energie electrică de prețul la gaze. Pentru a contribui la dezvoltarea rapidă a economiei noastre ecologice pe bază de hidrogen, Comisia va propune crearea unei noi Bănci europene a hidrogenului, care va investi 3 miliarde EUR în lansarea unei piețe a hidrogenului în UE.

În 2023, Comisia va lua, de asemenea, măsuri pentru a reduce deșeurile și impactul deșeurilor asupra mediului, cu accent pe deșeurile alimentare și textile, un subiect relevant identificat în cadrul Conferinței privind viitorul Europei. În mod similar, ca răspuns la preocupările cetățenilor, Comisia va propune revizuirea legislației UE privind bunăstarea animalelor.

  1. O Europă pregătită pentru era digitală

Pentru a aborda riscurile actuale și viitoare ale dependențelor strategice, Comisia va propune măsuri la nivelul UE pentru a asigura un acces adecvat și diversificat la materiile prime critice necesare pentru reziliența digitală și economică a Europei.

Cu ocazia celei de a 30-a aniversări a pieței unice, vom prezenta beneficiile semnificative ale pieței noastre unice și vom găsi soluții pentru a elimina problemele legate de realizarea obiectivelor saleRevizuirea normelor privind întârzierea efectuării plăților va contribui la reducerea sarcinilor pentru IMM-uri într-o perioadă de incertitudine economică. Inițiativa noastră privind extinderea și îmbunătățirea în continuare a utilizării instrumentelor și a proceselor digitale în domeniul dreptului societăților comerciale va ajuta întreprinderile de pe piața unică prin simplificarea procedurilor administrative și judiciare.

Comisia va propune, de asemenea, un spațiu european comun al datelor privind mobilitatea pentru a stimula digitalizarea sectorului mobilității, în timp ce un cadru de reglementare al UE pentru sistemul Hyperloop ne va ajuta să ne pregătim pentru implementarea soluțiilor de mobilitate emergente.

  1. O economie în serviciul cetățenilor

Ținând seama de contribuțiile Conferinței privind viitorul Europei, Comisia va efectua o revizuire a guvernanței noastre economice pentru a se asigura că aceasta este în continuare adecvată scopului urmărit. Pentru a consolida și mai mult bugetul Uniunii în contextul actualelor provocări urgente, vom efectua, de asemenea, o evaluare la jumătatea perioadei a bugetului UE pentru perioada 2021-2027 și vom prezenta un al doilea set de noi resurse proprii, pe baza propunerii privind un set unic de norme fiscale pentru desfășurarea de activități economice în Europa.

Pentru a ne asigura că moneda comună a Uniunii este adecvată pentru era digitală, vom prezenta o propunere de stabilire a principiilor unei monede euro digitale înainte de emiterea sa potențială de către Banca Centrală Europeană.

Având în vedere provocările sociale create de pandemia de COVID-19 și de războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei, ne vom actualiza cadrul pentru stagii de calitate pentru a aborda aspecte precum remunerarea echitabilă și accesul la protecție socială, în scopul stimulării rezilienței sociale a Europei.

Acest program de lucru a fost stabilit într-o perioadă de mare incertitudine economică. Prin urmare, suntem pregătiți să îl reevaluăm după perioada de iarnă, în special în ceea ce privește măsurile care pot afecta competitivitatea.

  1. O Europă mai puternică pe plan internațional

Realitatea crudă a războiului confirmă necesitatea intensificării eforturilor UE în domeniul securității și apărării. Pentru a ne apăra interesele, principiile democratice, pacea și stabilitatea, vom prezenta strategia spațială a UE pentru securitate și apărare, precum și o nouă strategie a UE în materie de securitate maritimă. De asemenea, ne vom actualiza instrumentarul de sancțiuni pentru a include corupția.

Vom propune o nouă agendă pentru a ne revigora relațiile cu America Latină și zona Caraibilor. În același timp, vom coopera în continuare cu țările candidate din Balcanii de Vest, precum și cu Ucraina, Moldova și Georgia, în vederea viitoarei lor aderări la Uniune.

  1. Promovarea modului nostru de viață european

Având în vedere că doar 15 % dintre tineri au făcut studii, cursuri de formare sau stagii de ucenicie în altă țară din UE, Comisia va propune actualizarea actualului cadru al UE de mobilitate în scopul învățării, pentru a le permite studenților să se deplaseze mai ușor de la un sistem de învățământ la altul. Întrucât 2023 va fi Anul European al Competențelor, dorim să atragem profesioniști cu înaltă calificare în sectoarele în care Europa se confruntă cu un deficit de forță de muncă, prin propuneri privind recunoașterea calificărilor resortisanților țărilor terțe. O inițiativă specifică va promova una dintre competențele cele mai importante din punct de vedere strategic, prin intermediul unei Academii de competențe în materie de securitate cibernetică.

Pentru un spațiu Schengen rezilient și sigur pentru călătoriile fără frontiere, vom propune legi privind digitalizarea documentelor de călătorie din UE și facilitarea călătoriilor.

Pentru a construi în continuare uniunea europeană a sănătății, Comisia va propune o abordare cuprinzătoare a sănătății mintale, care a fost una dintre inițiativele-cheie ale Conferinței privind viitorul Europei, precum și o recomandare revizuită privind mediile fără fum de tutun și o nouă recomandare privind formele de cancer care pot fi prevenite prin vaccinare.

  1. Un nou elan pentru democrația europeană

Democrația este piatra de temelie a Uniunii noastre. În 2023, Comisia va prezenta un pachet privind apărarea democrației, inclusiv o inițiativă privind protejarea spațiului democratic al UE împotriva intereselor străine.

Vom continua să construim o Uniune a egalității prin propunerea unui card european pentru persoanele cu handicap, care va asigura recunoașterea reciprocă a statutului de persoană cu handicap în toate statele membre. De asemenea, ne vom continua activitatea de abordare a lacunelor în ceea ce privește protecția juridică împotriva discriminării pe motive de rasă sau origine etnică.

În conformitate cu principiile noastre privind o mai bună legiferare, Comisia va continua să identifice potențialul de simplificare și de reducere a sarcinii administrative și să sprijine durabilitatea. Pentru a completa efortul sistematic de identificare și eliminare a birocrației, un grup la nivel înalt de părți interesate va contribui în continuare la raționalizarea specifică a acquis-ului care afectează cetățenii și întreprinderile.

Etapele următoare

Comisia va începe discuțiile cu Parlamentul și cu Consiliul pentru a stabili o listă de priorități legislative comune în privința cărora colegiuitorii să adopte măsuri rapide. Comisia va sprijini în continuare statele membre și va colabora cu acestea pentru a asigura punerea în aplicare a politicilor și a actelor legislative ale UE – atât a celor noi, cât și a celor existente – și nu va ezita să asigure respectarea legislației UE prin proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, atunci când va fi necesar.

Context

În fiecare an, Comisia adoptă un program de lucru care prezintă lista acțiunilor pe care le va întreprinde în următorul an. Programul de lucru informează publicul și colegiuitorii cu privire la angajamentele politice ale Comisiei de a prezenta noi inițiative, de a retrage propuneri deja înaintate colegiuitorilor și de a revizui legislația existentă a UE. Programul nu se referă la lucrările în curs ale Comisiei în scopul îndeplinirii rolului său de gardian al tratatelor și de asigurare a respectării legislației existente sau la inițiativele regulate pe care Comisia le adoptă în fiecare an. Programul de lucru al Comisiei pentru 2023 este rezultatul cooperării strânse cu Parlamentul European, cu statele membre și cu organele consultative ale UE.

Informații suplimentare

Programul de lucru al Comisiei pentru 2023Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Fișă informativă privind Programul de lucru al Comisiei pentru 2023 – Programul de lucru al Comisiei explicatCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Fișă informativă privind Programul de lucru al Comisiei pentru 2023 – anexa ICăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••: noi obiective de politică

Programul de lucru al Comisiei pentru 2023: O Uniune fermă și unităCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Programul de lucru al ComisieiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Planul de redresare pentru EuropaCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

NextGenerationEU

Pactul verde europeanCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Conturarea viitorului digital al EuropeiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Prioritățile Comisiei EuropeneCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Declarația vicepreședintelui Šefčovič privind programul de lucru al Comisiei pentru 2023Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Detalii

Data publicării

18 octombrie 2022

Date de contact

Nume

Daniel FERRIEEmail

daniel.ferrie@ec.europa.euPhone number

+32 2 298 65 00

Nume

Tommaso ALBERINIEmail

Tommaso.ALBERINI@ec.europa.euPhone number

+32 2 295 70 10