Skip to content

NextGenerationEU: Conform primului raport anual privind Mecanismul de redresare și reziliență, punerea în aplicare a mecanismului este pe drumul cel bun

Comisia Europeană a adoptat ieri, 1 martie, primul său raport anual privind punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență (MRR), elementul central al instrumentului NextGenerationEU.

Raport_NextGenerationEU

MRR furnizează statelor membre granturi și împrumuturi în valoare de până la 723,8 miliarde EUR (în prețuri curente) pentru a sprijini investițiile și reformele transformatoare care vor permite UE să iasă mai puternică din pandemia de COVID-19.

La un an de la introducerea sa, raportul trece în revistă progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a mecanismului, de la adoptarea Regulamentului privind MRR în februarie 2021 până la efectuarea primei plăți periodice în decembrie 2021. Raportul arată că s-au înregistrat progrese majore și confirmă faptul că punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență este pe drumul cel bun.

Raportul oferă numeroase exemple de investiții și reforme finanțate prin MRR din cele 22 de planuri de redresare și reziliență care au fost adoptate până în prezent. Aceste exemple prezintă măsuri concrete care contribuie la cei șase piloni de politică definiți în Regulamentul privind MRR, inclusiv tranziția verde și transformarea digitală. Prin urmare, raportul oferă informații importante privind amploarea și impactul fără precedent ale măsurilor puse în aplicare în întreaga UE ca urmare a Mecanismului de redresare și reziliență.

Comisia și statele membre, împreună cu Parlamentul European și Consiliul, au colaborat strâns pentru a obține aceste rezultate.

Stadiul punerii în aplicare

După o perioadă de pregătire intensă și de dialog cu fiecare stat membru, Comisia a efectuat o evaluare aprofundată și rapidă a planurilor de redresare și reziliență. Comisia a furnizat o evaluare pozitivă a celor 22 de planuri. Până în prezent, suma alocată în aceste planuri se ridică la 445 de miliarde EUR (291 de miliarde EUR sub formă de granturi și 154 de miliarde EUR sub formă de împrumuturi).

După ce Consiliul a aprobat cele 22 de planuri, Comisia a efectuat rapid plăți de prefinanțare în valoare de 56,6 miliarde EUR către cele 21 state membre care au solicitat acest lucru.

Până în prezent, cinci state membre au transmis Comisiei primele cereri de plată periodice, iar în 2022 se așteaptă peste 30 de alte cereri. După prima cerere de plată, Spaniei i s-au plătit 10 miliarde EUR în decembrie 2021. Se preconizează efectuarea altor plăți după ce statele membre ating obiectivele de etapă și țintele relevante.

Uniunea a colectat cu succes fonduri de pe piețele de capital pentru a finanța Mecanismul de redresare și reziliență și a lansat prima sa emisiune de obligațiuni verzi în 2021.

Contribuția la obiectivele climatice și digitale și la cei șase piloni

Conform Regulamentului privind MRR, reformele și investițiile incluse în fiecare plan de redresare și reziliență trebuie să atingă obiectivele în materie de cheltuieli legate de climă și de sectorul digital și să contribuie în mod corespunzător la cei șase piloni sau la domenii de politică de importanță europeană. Comisia a elaborat metodologii pentru ambele obiective, una pentru a raporta cu privire la obiective și una pentru cei șase piloni.

Aproximativ 40 % din alocarea totală a planurilor vizează măsuri de sprijinire a obiectivelor climatice și toate planurile depășesc obiectivul climatic de 37 % stabilit în regulament. În plus, planurile adoptate alocă 26 % din suma totală pentru cheltuieli digitale. Din nou, acest procent depășește cu o marjă semnificativă obiectivul de 20 % stabilit în regulament.

În cele 22 de planuri adoptate, cheltuielile totale estimate menite să contribuie la tranziția verde (pilonul 1) se ridică la 224,1 miliarde EUR. O sumă totală de aproape 130 de miliarde EUR din cheltuielile estimate este alocată transformării digitale (pilonul 2). Cele 22 de planuri adoptate prevăd peste o mie de măsuri care contribuie la o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii (pilonul 3), bugetul total pentru aceste măsuri fiind de aproximativ 223 de miliarde EUR. Măsurile de sprijinire a coeziunii sociale și teritoriale (pilonul 4) se ridică la 193 de miliarde EUR. Bugetul pentru măsurile de sprijinire a sănătății și a rezilienței economice, sociale și instituționale (pilonul 5) se ridică la 78 de miliarde EUR, în timp ce bugetul pentru măsurile pentru generația următoare, copii și tineret (pilonul 6) reprezintă 49 de miliarde EUR.

Progresele înregistrate în punerea în aplicare a planurilor de redresare și reziliență pot fi urmărite în Tabloul de bord privind redresarea și reziliențaCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, un portal online pe care Comisia l-a creat în decembrie 2021.

Valoarea adăugată și efectele de propagare

Raportul evidențiază valoarea adăugată a Mecanismului de redresare și reziliență ca instrument unic bazat pe performanță, care sprijină o agendă de reforme și investiții fără precedent pentru a aborda provocările specifice cu care se confruntă statele membre. Se estimează că Mecanismul de redresare și reziliență va genera efecte de propagare pozitive în întreaga UE, sprijinind în același timp convergența economică și coeziunea socială și teritorială.

Declarațiile membrilor colegiului:

Președinta Ursula von der Leyen a declarat: „A trecut un an și sunt foarte mândră să constat că Mecanismul de redresare și reziliență își îndeplinește obiectivul. Acest instrument de redresare este un element care transformă economiile și societățile noastre. Aproximativ 40 % din finanțarea sa se axează pe obiectivele climatice, iar 26 % pe tranziția digitală. Aceste procente depășesc obiectivul nostru inițial, fapt care reprezintă o mare reușită. Uniunea noastră va ieși mai modernă și mai rezilientă din criza provocată de pandemia de COVID-19.”

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor, a declarat: „Mecanismul de redresare și reziliență este cu adevărat primul de acest tip și cu câțiva ani în urmă ar fi fost de neconceput. Primul raport privind MRR arată cât de mult am realizat într-un an. Această agendă fără precedent de reforme și investiții își dovedește valoarea în întreaga Uniune Europeană. Statele membre încep să își pună în aplicare planurile naționale de redresare. Până acum, suntem pe drumul cel bun. Să nu uităm că toate plățile efectuate sunt legate de rezultate măsurabile. Instrumentul este, de asemenea, foarte transparent. Oricine poate verifica online progresele înregistrate de un stat membru și poate vedea cum sunt cheltuiți toți acești bani din partea UE. Ne angajăm să facem din acest mecanism o poveste de succes împărtășită de toți europenii. Ne dorim societăți mai bune, economii mai solide și o redresare echitabilă și durabilă în urma crizei.”

Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie, a declarat: „Progresele înregistrate în primul an al Mecanismului de redresare și reziliență sunt satisfăcătoare. În cele douăsprezece luni de la înființarea MRR, 22 de planuri naționale au făcut obiectul unei evaluări pozitive și au început să fie puse în aplicare pe teren. Țintele ambițioase de finanțare ale MRR pentru obiectivele climatice și digitale au fost cu mult depășite, iar planurile prevăd peste o mie de măsuri care contribuie la o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Anul următor va fi un test crucial al capacității noastre colective de a pune în aplicare investițiile și reformele fără precedent asupra cărora s-a convenit. Sunt încrezător că vom fi cu toții la înălțimea așteptărilor și că vom valorifica această ocazie unică.”

Context

Prezentul raport este primul dintr-o serie de rapoarte anuale ale Comisiei, care vor viza punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență pe întreaga durată de viață a acestuia, astfel cum se prevede în Regulamentul privind MRR. Raportul va contribui la dialogul dintre instituțiile Uniunii și părțile interesate privind punerea în aplicare a mecanismului.

Informațiile furnizate în raport se bazează pe conținutul planurilor de redresare și reziliență adoptate, astfel cum au fost evaluate de Comisie, pe datele raportate de statele membre până la sfârșitul lunii noiembrie 2021 ca parte a obligației lor de raportare bianuală și pe evoluțiile înregistrate în punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență până la sfârșitul lunii februarie 2022.

Informații suplimentare

Fișa informativă nr. 1: Punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliențăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Fișa informativă nr. 2: Punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliențăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Primul raport anual privind punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliențăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Mecanismul de redresare și reziliențăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Tabloul de bord privind redresarea și reziliențaCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliențăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Întrebări și răspunsuri: Mecanismul de redresare și reziliențăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Detalii

Data publicării2 martie 2022

Date de contact

Veerle NUYTS

EmailVeerle.NUYTS@ec.europa.euPhone number+32 2 299 63 02

Andrea MASINI

Emailandrea.masini@ec.europa.euPhone number+32 2 299 15 19