Skip to content

Ape urbane reziduale: Comisia solicită României să asigure tratarea corectă a apelor reziduale

Comisia solicită României să respecte cerințele Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale (Directiva 91/271/CEE). 

Infringement_ApeRezidualeUrbane

Directiva impune statelor membre să asigure faptul că aglomerările urbane (orașe, așezări) își colectează și tratează în mod corespunzător apele reziduale, eliminând sau reducând astfel toate efectele nedorite ale acestora.

Pactul verde europeanCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• stabilește un obiectiv ambițios de reducere la zero a poluării în UE. Legislația UE, cum ar fi Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale, urmărește să protejeze sănătatea umană și mediul natural și este esențial ca statele membre să o pună în aplicare pe deplin.

Datele de monitorizare arată că, în România, peste 180 de aglomerări mari continuă să nu respecte nici obligațiile în materie de colectare a apelor reziduale, nici cele în materie de tratare a acestora.

Răspunsurile la scrisorile de punere în întârziere trimise României în iunie 2018Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• și în octombrie 2020Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• nu abordează în mod satisfăcător preocupările Comisiei.

Prin urmare, Comisia a decis astăzi să emită un aviz motivat. România are la dispoziție două luni pentru a răspunde și pentru a lua măsurile necesare, altminteri, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

Detalii

Data publicării9 februarie 2022

Date de contact

Ștefan TURCU (persoană de contact pentru presă)

Emailstefan.turcu@ec.europa.euPhone number+40 724 232 197