Skip to content

Amenajarea spațiului maritim: Comisia solicită României și altor 4 state membre să întocmească și să trimită copii ale planurilor lor de amenajare a spațiului maritim

Amenajarea spațiului maritim: Comisia solicită BULGARIEI, GRECIEI, ITALIEI, CIPRULUI și ROMÂNIEI să întocmească și să trimită copii ale planurilor lor de amenajare a spațiului maritim.  

SpatiuMaritim

Comisia a decis să trimită avize motivate Bulgariei [INFR(2022)2025], Greciei [INFR(2021)2226], Italiei [INFR(2021)2223], Ciprului [INFR(2021)2227] și României [INFR(2021)2224] pentru neasigurarea punerii corespunzătoare în aplicare a Directivei (UE) 2014/89RO••• de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim. Directiva stabilește o abordare comună pentru țările UE în ceea ce privește amenajarea zonelor maritime. Amenajarea spațiului maritim are ca obiectiv organizarea activităților umane în zonele marine pentru îndeplinirea diverselor obiective ecologice, economice și sociale. Printre aceste obiective se numără dezvoltarea unei economii albastre sustenabile, utilizarea sustenabilă a resurselor marine și conservarea unor ecosisteme marine sănătoase și a biodiversității. Punerea în aplicare a directivei este esențială pentru atingerea acestor obiective ca parte a Pactului verde europeanRO•••. Directiva impune statelor membre costiere ale UE să elaboreze planuri de amenajare a spațiului maritim până la 31 martie 2021 și să prezinte Comisiei și celorlalte state membre în cauză copii ale planurilor în termen de trei luni de la publicarea acestora. Cu toate acestea, Bulgaria, Grecia, Italia, Cipru și România nu au întocmit și nu au trimis încă Comisiei copii ale planurilor lor de amenajare a spațiului maritim. Prin urmare, Comisia a decis să le trimită avize motivate. Statele membre menționate au la dispoziție două luni pentru răspunde și pentru a lua măsurile necesare vizând remedierea deficiențelor identificate. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la aceste cazuri.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.RO•••

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

(Pentru informații suplimentare: Adalbert Jahnz – Tel. +32 229 53156, Daniela Stoycheva – Tel.: +32 229 53664)

Detalii

Data publicării

19 aprilie 2023