Skip to content

Ajutoare de stat: Comisia aprobă o schemă românească de credit la export pe termen scurt în valoare de 7,2 milioane EUR

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, reintroducerea unei scheme românești de credit la export pe termen scurt, cu un buget de aproximativ 7,2 milioane EUR.

StateAidRO

În cadrul schemei, statul român poate acoperi (i) riscurile suportate de întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) cu o cifră de afaceri la export mică și (ii) riscurile legate de tranzacțiile de export unice.

Schema a fost aprobată inițial în august 2014Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, prelungită în februarie 2017Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• și urma să expire în decembrie 2021. În februarie 2022, România a notificat intenția sa de a reintroduce schema, care se va desfășura până la 31 decembrie 2026. Cifra de afaceri anuală maximă la export pentru IMM-urile care urmează să fie eligibile este stabilită la 2,5 milioane EUR (o creștere cu 0,5 milioane EUR față de schema inițială).

Comisia a evaluat schema în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, în special cu Comunicarea din 2021 privind creditele la export pe termen scurtCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••. Comisia a constatat că măsura este necesară, deoarece există o lipsă de (i) produse de asigurare care să acopere riscul de neplată de către cumpărătorii străini pentru IMM-urile cu o cifră de afaceri la export mică și (ii) de asiguratori privați care acoperă tranzacții de export unice (și anume, asigurări furnizate pentru fiecare tranzacție în parte și nu pentru întregul portofoliu de export al unei societăți).

Comisia a concluzionat că schema este proporțională, deoarece asigură faptul că România va acoperi numai tranzacțiile pentru care nu este disponibilă acoperire privată pe piață, precum și că asiguratorii privați nu sunt excluși, în cazul în care sunt dispuși să ofere acoperire pentru astfel de riscuri. Pe această bază, Comisia a aprobat schema în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Versiunea neconfidențială a deciziei va fi disponibilă cu numărul de caz SA.102108 în Registrul ajutoarelor de stat, pe site-ul web al Comisiei privind concurențaCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, de îndată ce vor fi fost soluționate eventualele probleme legate de confidențialitate.

Detalii

Data publicării31 martie 2022

Date de contact

Arianna Podesta

Emailarianna.podesta@ec.europa.euPhone number+ 32 229 87024

Nina Ferreira

Emailnina.ferreira@ec.europa.euPhone number+ 32 229 98163