Skip to content

Stimularea tranziției verzi a Europei: Comisia investește 1,5 miliarde EUR în proiecte inovatoare în domeniul tehnologiilor curate

Comisia Europeană a lansat, în data de 26 octombrie, cea de a doua cerere de propuneri pentru proiecte la scară largă din cadrul Fondului pentru inovare.

clean innovation

Comisia a lansat cea de a doua cerere de propuneri pentru proiecte la scară largă din cadrul Fondului pentru inovareCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, unul dintre cele mai mari programe din lume pentru demonstrarea tehnologiilor inovatoare cu emisii scăzute de dioxid de carbon, finanțate din veniturile obținute din licitarea certificatelor de emisii din sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii. Cu un buget de 1,5 miliarde EUR, fondul va finanța tehnologii revoluționare în domeniile energiei din surse regenerabile, al industriilor mari consumatoare de energie, al stocării energiei și al captării, utilizării și stocării dioxidului de carbon.

Vicepreședintele executiv Frans Timmermans a declarat: „Fondul pentru inovare ajută la aplicarea pe scară largă a soluțiilor tehnologice necesare pentru tranziția verde. Prin această cerere de propuneri, vom sprijini proiectele inovatoare, accelerându-le și aducându-le pe piață cât mai curând posibil. Această investiție va sprijini decarbonizarea economiei Europei, pregătind terenul pentru neutralitatea climatică în 2050 și consolidând poziția Europei de lider tehnologic la scară mondială.”

Luând în considerare numărul foarte mare de proiecte prezentate în cadrul primei cereri de propuneri și de rezerva substanțială de proiecte, Comisia a simplificat procesul de depunere a cererilor, care constă acum dintr-o singură etapă. Acest lucru va reduce semnificativ intervalul de timp de la depunerea cererii până la acordarea finanțării.

Proiectele vor fi evaluate în funcție de potențialul lor de a evita emisiile de gaze cu efect de seră, de potențialul lor de inovare, de maturitatea financiară și tehnică, precum și de potențialul lor de aplicare la scară largă și de rentabilitatea lor. Cererea de propuneri este deschisă pentru proiecte din toate statele membre ale UE, Islanda și Norvegia, până la 3 martie 2022.

Pentru proiectele care sunt promițătoare, dar nu suficient de mature pentru acordarea unui grant, va fi disponibilă asistență pentru dezvoltarea proiectelor din partea Băncii Europene de Investiții. 

Etapele următoare 

Proiectele se pot depune prin intermediul portalului de finanțare și de licitație al UE, unde sunt disponibile mai multe detalii privind întreaga procedură. Termenul-limită pentru depunerea proiectelor este 3 martie 2022. Depunătorii proiectelor vor fi informați cu privire la rezultatele evaluării în cursul celui de al treilea trimestru al anului 2022. Acordarea granturilor și semnarea proiectelor va avea loc în al patrulea trimestru al anului 2022.

Pe 10 noiembrie, va fi organizată o zi de informareCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• pentru a da potențialilor solicitanți și altor părți interesate posibilitatea de a obține informații și de a pune întrebări cu privire la noua cerere de propuneri.

Context

Cu venituri de peste 25 miliarde EUR până în 2030, în funcție de prețul carbonului, Fondul pentru inovare urmărește să creeze stimulentele financiare adecvate pentru ca întreprinderile și autoritățile publice să investească acum în următoarea generație de tehnologii cu emisii scăzute de dioxid de carbon și să ofere întreprinderilor din UE avantajul primului venit pentru a deveni lideri la nivel mondial în domeniul tehnologiei.

În temeiul celor mai recente propuneriCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• de punere în aplicare a Pactului verde european, fondul ar urma să fie majorat substanțial pentru a canaliza și mai multe investiții în tehnologii verzi revoluționare.

Fondul pentru inovare este pus în aplicare de Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA)Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, în vreme ce Banca Europeană de InvestițiiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• oferă asistență unor proiecte promițătoare care nu sunt pregătite pentru aplicarea deplină.

Informații suplimentare

Fondul pentru inovareCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Portalul de finanțare și licitații

Zi de informare privind noua cerere de proiecte la scară largăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Pactul verde european.Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Detalii

Data publicării26 octombrie 2021

Date de contact

Tim McPHIE

E-mailtim.mcphie@ec.europa.euNumăr de telefon+ 32 2 295 86 02

Lynn RIETDORF

E-maillynn.rietdorf@ec.europa.euNumăr de telefon+32 2 297 49 59