Skip to content

Propunerile Comisiei de îmbunătățire a condițiilor de muncă pentru persoanele care lucrează prin intermediul platformelor digitale de muncă

Ieri, 9 decembrie, Comisia Europeană a propus un set de măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă în ceea ce privește lucrul pe platforme și pentru sprijinirea creșterii durabile a platformelor digitale de muncă din UE.

Platforme

Noile norme vor garanta că persoanele care lucrează prin intermediul platformelor digitale de muncă se pot bucura de drepturile în materie de muncă și de beneficiile sociale care le revin. Acestea vor beneficia, de asemenea, de protecție suplimentară în ceea ce privește utilizarea gestionării algoritmice (și anume, sisteme automatizate care sprijină sau înlocuiesc funcțiile manageriale la locul de muncă). Un set comun de norme ale UE va oferi o securitate juridică sporită, permițându-le astfel platformelor digitale de muncă să beneficieze pe deplin de potențialul economic al pieței unice și de condiții de concurență echitabile.

În cadrul pachetului, Comisia prezintă:

  • comunicare prin care se stabilesc abordarea și măsurile la nivelul UE în materie de lucru pe platforme. Măsurile sunt completate de acțiuni pe care autoritățile naționale, partenerii sociali și alți actori relevanți ar trebui să le întreprindă la nivelul lor. Comunicarea urmărește, de asemenea, să pună bazele activității privind viitoarele standarde globale pentru lucrul de înaltă calitate pe platforme;
  • propunere de directivă privind îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrul pe platforme. Propunerea include măsuri pentru a stabili în mod corect statutul profesional al persoanelor care lucrează prin intermediul platformelor digitale de muncă și noi drepturi atât pentru lucrători, cât și pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă în ceea ce privește gestionarea algoritmică;
  • Un proiect de orientări care clarifică aplicarea legislației UE în domeniul concurenței în cazul contractelor colective de muncă ale persoanelor care desfășoară o activitate independentă fără angajați și care doresc să își îmbunătățească condițiile de muncă. Orientările includ persoanele care lucrează prin intermediul platformelor digitale de muncă.

Directiva privind îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrul pe platforme

  • Statut profesional

Directiva propusă urmărește să asigure faptul că persoanelor care lucrează prin intermediul platformelor digitale de muncă li se acordă statutul profesional legal corespunzător cu condițiile lor reale de muncă. Aceasta oferă o listă de criterii de control pentru a stabili dacă platforma este un „angajator”. În cazul în care platforma îndeplinește cel puțin două dintre aceste criterii, se presupune că, din punct de vedere juridic, este un angajator. Prin urmare, persoanele care lucrează prin intermediul acestor platforme ar beneficia de drepturile sociale și de muncă care decurg din statutul de „lucrător”. Pentru cei care sunt reclasificați ca lucrători, acest statut înseamnă dreptul la un salariu minim (acolo unde există), la negocieri colective, la timp de lucru și la protecția sănătății, dreptul la concediu plătit sau un acces mai bun la protecția împotriva accidentelor de muncă, la prestații de șomaj și de boală, precum și la pensii pentru limită de vârstă de tip contributiv. Platformele vor avea dreptul de a contesta sau de a „respinge” această clasificare, precum și sarcina de a dovedi că nu le revine niciun raport de muncă. Criteriile clare pe care le propune Comisia vor oferi platformelor o mai mare securitate juridică, vor reduce costurile de judecată și vor facilita planurile de afaceri.

  • Gestionare algoritmică

Directiva sporește transparența în utilizarea algoritmilor de către platformele digitale de muncă, asigură monitorizarea de către oameni a respectării condițiilor de muncă și autorizează contestarea deciziilor automatizate. Aceste noi drepturi vor fi acordate atât lucrătorilor, cât și persoanelor care desfășoară cu adevărat activități independente.

  • Asigurarea respectării legislației, transparență și trasabilitate

Autoritățile naționale întâmpină adesea dificultăți în accesarea datelor privind platformele și persoanele care lucrează prin intermediul acestora. Este încă și mai dificil atunci când platformele digitale de muncă funcționează în mai multe state membre, ceea ce face să fie neclar de unde se lucrează pe platforme și cine lucrează prin intermediul lor.

Propunerea Comisiei va asigura o mai mare transparență în ceea ce privește platformele, clarificând obligațiile existente de a declara munca la autoritățile naționale și solicitând platformelor să pună la dispoziția autorităților naționale informații esențiale cu privire la activitățile lor și la persoanele care lucrează prin intermediul lor.

În comunicarea sa intitulată „Condiții de muncă mai bune pentru o Europă socială mai puternică: valorificarea deplină a beneficiilor digitalizării pentru viitorul muncii, Comisia invită statele membre, partenerii sociali și toți actorii relevanți să prezinte măsuri concrete de îmbunătățire a condițiilor de muncă în ceea ce privește lucrul pe platforme. Scopul său este de a valorifica beneficiile transformării digitale și de a proteja economia socială de piață europeană. De asemenea, UE dorește să conducă prin puterea exemplului și să contribuie la viitoarele standarde mondiale pentru lucrul de înaltă calitate pe platforme. Platformele funcționează transfrontalier și justifică o abordare de reglementare transfrontalieră.

Proiect de orientări privind aplicarea legislației UE în domeniul concurenței

De asemenea, Comisia lansează astăziCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• o consultare publică cu privire la proiectul de orientări privind aplicarea legislației UE în domeniul concurenței în cazul contractelor colective ale persoanelor care desfășoară o activitate independentă fără angajațiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, și anume persoanele care lucrează pe deplin pe cont propriu și care nu angajează alte persoane. Proiectul de orientări își propune să ofere securitate juridică și să garanteze că legislația UE în materie de concurență nu împiedică eforturile anumitor persoane care desfășoară o activitate independentă fără angajați de a-și îmbunătăți în mod colectiv condițiile de muncă, inclusiv remunerația, în cazurile în care se află într-o poziție relativ slabă, de exemplu atunci când se confruntă cu un dezechilibru semnificativ în ceea ce privește puterea de negociere. Proiectul de orientări acoperă atât situațiile online, cât și pe cele offline.

Declarațiile membrilor colegiului

Margrethe Vestager, vicepreședintă executivă pentru o Europă pregătită pentru era digitală, a declarat: „Cum tot mai multe locuri de muncă sunt create de platformele digitale de muncă, trebuie să asigurăm condiții de muncă decente pentru toți cei care obțin venituri din astfel de activități. Propunerea noastră de directivă va ajuta persoanele care desfășoară o activitate independentă fictivă care lucrează pe platforme să își stabilească în mod corect statutul profesional și să se bucure de toate drepturile sociale care decurg din aceasta. Persoanele care desfășoară cu adevărat activități independente pe platforme vor fi protejate printr-o securitate juridică sporită cu privire la statutul lor și vor exista noi garanții împotriva capcanelor gestionării algoritmice. Acesta este un pas important către o economie digitală mai socială.”

ValdisDombrovskis, vicepreședintele executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor, a declarat: „Platformele digitale de muncă joacă un rol important în economia noastră, deoarece aduc inovare, oferă locuri de muncă și contribuie la satisfacerea cererii consumatorilor. Oamenii se află în centrul acestui model de afaceri și au dreptul la condiții de muncă decente și la protecție socială. Acesta este motivul pentru care propunem astăzi noi norme, pentru a spori certitudinea, astfel încât platformele digitale de muncă să se dezvolte, și pentru a proteja drepturile persoanelor care lucrează în economia platformelor, astfel încât fiecare să poată profita la maximum de această oportunitate.”

Comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, a declarat: „Trebuie să valorificăm la maximum potențialul de creare de locuri de muncă al platformelor digitale. Dar ar trebui, de asemenea, să ne asigurăm că sunt locuri de muncă de calitate, care nu promovează precaritatea, astfel încât persoanele care lucrează prin intermediul lor să aibă siguranță și să își poată planifica viitorul. Propunerea Comisiei prevede criterii clare pentru a stabili dacă o platformă este un angajator și, în caz afirmativ, lucrătorilor acestora le revin anumite drepturi în materie de protecție socială și de muncă. Progresul tehnologic trebuie să fie echitabil și favorabil incluziunii, motiv pentru care propunerea abordează, de asemenea, transparența și supravegherea algoritmilor platformelor.”

Etapele următoare

Propunerea Comisiei de directivă privind îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrul pe platforme va fi discutată acum de Parlamentul European și de Consiliu. Odată adoptată, statele membre vor avea la dispoziție doi ani să transpună directiva în dreptul național.

Proiectul de orientări privind aplicarea legislației UE în domeniul concurenței va fi supus unei consultări publice de opt săptămâni pentru a colecta feedback de la părțile interesate, după care orientările vor fi adoptate de Comisie. Orientările sunt obligatorii pentru Comisie în ceea ce privește interpretarea sa ulterioară și asigurarea respectării normelor UE în materie de concurență.

Context

Economia platformelor digitale crește rapid. Astăzi, peste 28 de milioane de persoane lucrează prin intermediul platformelor digitale de muncă în UE. În 2025, se preconizează că numărul acestora va ajunge la 43 de milioane de persoane. Marea majoritate a acestora desfășoară cu adevărat activități independente. Cu toate acestea, se estimează că 5,5 milioane sunt clasificate incorect ca persoane care desfășoară activități independente. Între 2016 și 2020, veniturile din economia platformelor au crescut de aproape cinci ori, de la aproximativ 3 miliarde EUR la aproximativ 14 miliarde EUR.

Platformele digitale de muncă creează oportunități pentru întreprinderi, lucrători și persoanele care desfășoară activități independente și oferă un acces îmbunătățit la servicii pentru consumatori. Cu toate acestea, noile modalități de lucru aduc cu ele și noi provocări. Devine tot mai dificil să se clasifice corect statutul profesional al persoanelor, ceea ce duce, în unele cazuri, la drepturi ale lucrătorilor și la protecție socială inadecvate. În plus, utilizarea algoritmilor în activitatea platformelor poate ridica probleme de responsabilitate și transparență.

În orientările sale politiceCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, președinta von der Leyen a subliniat că „transformarea digitală aduce cu ea schimbări rapide, care ne afectează piețele forței de muncă”. Ea și-a asumat angajamentul de a „examina modalitățile prin care se pot ameliora condițiile de muncă ale lucrătorilor de pe platformele online”. Programul de lucru al Comisiei pentru 2021 a anunțat o inițiativă legislativă privind îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrul pe platforme pentru sfârșitul anului 2021, în urma unei consultări în două etape a partenerilor sociali. Propunerea este una dintre inițiativele-cheie ale Planului de acțiune privind Pilonul european al drepturilor socialeCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••.

În conformitate cu articolul 154 alineatul (2) din TFUE, Comisia a efectuat o consultare în două etape a partenerilor sociali europeni. Prima etapă a consultăriiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• s-a desfășurat în perioada 24 februarie – 7 aprilie 2021. A doua etapă a consultăriiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• a fost lansată la 15 iunie și s-a încheiat la 15 septembrie 2021. În plus, Comisia a organizat schimburi cu numeroase părți relevante pentru a contribui la această inițiativă, inclusiv reuniuni dedicate cu societăți care dețin platforme, cu asociații de lucrători pe platforme, cu sindicate, cu reprezentanți ai statelor membre, cu experți din mediul academic și din organizații internaționale și cu reprezentanți ai societății civile. Rezultatele procesului de consultare sunt disponibile în anexa la evaluarea impactului care însoțește propunerea de directivă.

Pentru informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri: îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrul pe platformeCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Fișă informativă: îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrul pe platforme

Comunicat de presă: Proiectul de orientări privind aplicarea legislației UE în domeniul concurențeiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Întrebări și răspunsuri: Proiectul de orientări privind aplicarea legislației UE în domeniul concurențeiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Propunere de directivă privind îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrul pe platforme.

Comunicare privind condițiile de muncă mai bune pentru o Europă socială mai puternică: valorificarea deplină a beneficiilor digitalizării pentru viitorul muncii

Proiect de orientări privind aplicarea legislației UE în domeniul concurenței în cazul persoanelor care desfășoară o activitate independentă fără angajați aflate într-o poziție vulnerabilăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Detalii

Data publicării10 decembrie 2021

Date de contact

Ștefan TURCU

E-mailstefan.turcu@ec.europa.euNumăr de telefon+40 724 232 197