Skip to content

Noi norme în materie de răspundere aplicabile produselor și inteligenței artificiale pentru a proteja consumatorii și a stimula inovarea

Comisia a adoptat astăzi, 28 septembre, două propuneri prin care normele privind răspunderea vor fi adaptate la era digitală, la economia circulară și la impactul lanțurilor valorice globale.

IAProtection

În primul rând, Comisia propune modernizarea normelor existente privind răspunderea obiectivă a producătorilor pentru produsele cu defecte (de la tehnologia inteligentă la produsele farmaceutice). Normele revizuite vor oferi securitate juridică pentru întreprinderi, astfel încât acestea să poată investi în produse noi și inovatoare, și vor garanta că victimele pot obține despăgubiri echitabile atunci când produsele defecte, inclusiv produsele digitale și recondiționate, cauzează prejudicii. În al doilea rând, Comisia propune pentru prima dată o armonizare specifică a normelor naționale privind răspunderea pentru inteligența artificială (IA), astfel încât victimele prejudiciilor legate de IA să poată obține mai ușor despăgubiri. În conformitate cu obiectivele Cărții albe privind inteligența artificială și cu propunerea de Lege privind inteligența artificialăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• prezentată de Comisie în 2021, care stabilește un cadru pentru încrederea în IA și excelența în acest domeniu, noile norme vor asigura faptul că victimele unor prejudicii provocate de produse sau servicii IA beneficiază de aceleași standarde de protecție ca în cazul în care prejudiciile ar fi fost provocate în orice alte circumstanțe.

Directiva revizuită privind răspunderea pentru produse, adecvată pentru tranziția verde și cea digitală și pentru lanțurile valorice globale

Directiva revizuită modernizează și consolidează normele actuale, bazate pe răspunderea obiectivă a producătorilor, privind despăgubirea vătămărilor corporale, a daunelor materiale sau a pierderilor de date cauzate de produse nesigure, fie acestea scaune pentru grădină sau echipamente avansate. Directiva asigură norme echitabile și previzibile atât pentru întreprinderi, cât și pentru consumatori, prin:

•  Modernizarea normelor privind răspunderea aplicabile modelelor de afaceri din cadrul economiei circulare: asigurarea faptului că normele privind răspunderea sunt clare și echitabile pentru întreprinderile care realizează modificări substanțiale ale produselor.

•  Modernizarea normelor privind răspunderea pentru produse în era digitală: permiterea despăgubirii daunelor atunci când produse precum roboții, dronele sau sistemele inteligente pentru casă devin nesigure din cauza actualizărilor de software, a IA sau a serviciilor digitale necesare pentru operarea produsului, precum și atunci când producătorii nu reușesc să remedieze vulnerabilitățile în materie de securitate cibernetică.

•  Crearea unor condiții de concurență mai echitabile între producătorii din UE și cei din afara UE: în cazul în care consumatorii sunt vătămați de produse nesigure importate din afara UE, aceștia vor putea să se adreseze importatorului sau reprezentantului UE al producătorului pentru a obține despăgubiri.

•  Punerea consumatorilor pe picior de egalitate cu producătorii: impunerea obligației ca producătorii să prezinte elemente de probă, introducerea unei mai mari flexibilități în ceea ce privește termenele de depunere a cererilor de despăgubiri și reducerea sarcinii probei pentru victime în cazurile complexe, precum cele legate de produse farmaceutice sau IA.

Facilitarea accesului victimelor la măsuri reparatorii datorită Directivei privind răspunderea pentru IA

Directiva privind răspunderea pentru IA are obiectivul de a stabili norme uniforme pentru accesul la informații și pentru reducerea sarcinii probei în ceea ce privește daunele cauzate de sistemele de IA, de a stabili o protecție mai largă pentru victime (fie acestea persoane fizice sau întreprinderi) și de a favoriza sectorul IA prin îmbunătățirea garanțiilor. Directiva va armoniza anumite norme privind cererile de despăgubiri care nu intră în domeniul de aplicare al Directivei privind răspunderea pentru produse, în cazurile în care daunele sunt cauzate de un comportament incorect. Aceasta acoperă, printre altele, încălcarea vieții private sau daunele cauzate de probleme de siguranță. Noile norme vor facilita, de exemplu, obținerea de despăgubiri în cazul în care o persoană a fost discriminată în cadrul unui proces de recrutare care utilizează tehnologii IA.

Directiva simplifică procesul juridic pentru victime în ceea ce privește dovedirea faptului că vina cuiva a cauzat prejudicii, prin introducerea a două caracteristici principale. În primul rând, în circumstanțele în care s-a stabilit o culpă relevantă și este probabil în mod rezonabil să existe o legătură de cauzalitate cu performanțele IA, așa-numita „prezumție de cauzalitate” va remedia dificultățile întâmpinate de victime în legătură cu necesitatea de a explica în detaliu modul în care prejudiciul a fost cauzat de o anumită culpă sau omisiune, care poate fi deosebit de greu de îndeplinit atunci când se încearcă înțelegerea sistemelor de IA complexe și orientarea în cadrul acestora. În al doilea rând, victimele vor dispune de mai multe instrumente pentru a solicita reparație juridică, datorită introducerii dreptului de acces la probe din partea întreprinderilor și a furnizorilor, în cazurile în care este implicată IA cu grad ridicat de risc.

Noile norme asigură echilibrul între protejarea consumatorilor și încurajarea inovării, eliminând bariere suplimentare din calea accesului victimelor la despăgubiri și stabilind în același timp garanții pentru sectorul IA, de exemplu prin introducerea dreptului de a contesta cererile de despăgubiri întemeiate pe prezumția de cauzalitate.

Declarațiile membrilor Colegiului:

 Vicepreședinta pentru valori și transparență, Věra Jourová, a declarat: „Dorim ca tehnologiile IA să prospere în UE. Pentru aceasta, este necesar ca oamenii să aibă încredere în inovațiile digitale. Prin propunerea de astăzi privind răspunderea civilă în materie de inteligență artificială, le oferim consumatorilor instrumentele necesare pentru a obține măsuri reparatorii pentru daune cauzate de IA, astfel încât aceștia să beneficieze de același nivel de protecție ca în cazul tehnologiilor tradiționale și să asigurăm securitatea juridică pentru piața noastră internă.”

Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, a declarat: „Directiva privind răspunderea pentru produse a fost o piatră de temelie a pieței interne timp de patru decenii. Propunerea de astăzi va asigura adecvarea acesteia pentru a răspunde provocărilor deceniilor următoare. Noile norme vor reflecta lanțurile valorice globale, vor favoriza inovarea și încrederea consumatorilor și vor oferi o securitate juridică sporită pentru întreprinderile care participă la tranziția verde și cea digitală.”

 Comisarul pentru justiție, Didier Reynders, a declarat: „Fără a pierde din vedere potențialul imens al noilor tehnologii, trebuie să asigurăm întotdeauna siguranța consumatorilor. Standardele adecvate de protecție a cetățenilor UE stau la baza încrederii consumatorilor și, prin urmare, a inovării de succes. Noile tehnologii, cum ar fi dronele sau serviciile de livrare operate de IA, pot funcționa numai atunci când consumatorii se simt în siguranță și protejați. Astăzi, propunem norme moderne privind răspunderea, care vor îndeplini această necesitate. Adaptăm cadrul nostru juridic la realitățile transformării digitale.”

Etapele următoare

Propunerea Comisiei va trebui să fie adoptată de Parlamentul European și de Consiliu.

Se propune ca, la cinci ani de la intrarea în vigoare a Directivei privind răspunderea pentru IA, Comisia să evalueze necesitatea unor norme privind răspunderea obiectivă pentru cererile de despăgubiri legate de IA.

Context

Normele actuale ale UE privind răspunderea pentru produse, bazate pe răspunderea obiectivă a producătorilor, au aproape 40 de ani. Instituirea unor norme moderne privind răspunderea este importantă pentru transformarea verde și cea digitală, în special pentru adaptarea la noile tehnologii, cum ar fi inteligența artificială. Astfel se va asigura securitatea juridică pentru întreprinderi și o protecție adecvată a consumatorilor atunci când apar probleme.

Orientările politiceCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• ale președintei von der Leyen prezintă o abordare europeană coordonată privind inteligența artificială. Comisia s-a angajat să promoveze adoptarea IA și să abordeze în mod global riscurile asociate utilizărilor sale și prejudiciile potențiale.

În Cartea albă privind inteligența artificialăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, adoptată la 19 februarie 2020, Comisia s-a angajat să promoveze adoptarea IA și să abordeze riscurile asociate unora dintre utilizările sale, prin stimularea excelenței și a încrederii. În Raportul privind răspunderea pentru IA, care însoțește Cartea albă, Comisia a identificat provocările specifice pe care le prezintă IA în ceea ce privește normele existente în materie de răspundere.

În aprilie 2021, Comisia a adoptat o propunere de Lege privind inteligența artificialăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, care stabilește norme orizontale privind IA, punând accentul pe prevenirea daunelor. Legea privind IA este o inițiativă emblematică pentru asigurarea siguranței și a fiabilității sistemelor de IA cu grad ridicat de risc care sunt dezvoltate și utilizate în UE. Aceasta va garanta siguranța și drepturile fundamentale ale persoanelor și ale întreprinderilor, consolidând în același timp adoptarea IA, investițiile și inovarea. Pachetul de astăzi privind răspunderea pentru IA completează Legea privind IA prin facilitarea acțiunilor în răspundere civilă bazată pe culpă, stabilind un nou standard de încredere în ceea ce privește măsurile reparatorii.

Directiva privind răspunderea pentru IA adaptează normele de drept privat la noile provocări aduse de IA. Alături de revizuirea Directivei privind răspunderea pentru produse, aceste inițiative completează eforturile Comisiei pentru a asigura faptul că normele privind răspunderea sunt adecvate pentru tranziția verde și cea digitală.

Pentru mai multe informații

Propunerea de directivă privind adaptarea la inteligența artificială a normelor în materie de răspundere civilă extracontractuală   Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Propunere: revizuirea Directivei privind răspunderea pentru produseCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Întrebări și răspunsuri: Directiva privind răspunderea pentru IACăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Întrebări și răspunsuri: Directiva privind răspunderea pentru produseCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Norme privind răspunderea în domeniul inteligenței artificialeCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Cartea albă a Comisiei privind inteligența artificială – O abordare europeană axată pe excelență și încredereCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Raportul Comisiei privind implicațiile în materie de siguranță și răspundere ale inteligenței artificiale, ale internetului obiectelor și ale roboticiiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Raportul grupului de experți privind răspunderea pentru inteligența artificială și alte tehnologii digitale emergenteCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Studiu de drept comparat privind răspunderea civilă pentru inteligența artificialăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Detalii

Data publicării

28 septembrie 2022

Date de contact

Nume

Christian WIGANDEmail

christian.wigand@ec.europa.euPhone number

+32 2 296 22 53

Nume

Sonya GOSPODINOVAEmail

sonya.gospodinova@ec.europa.euPhone number

+32 2 296 69 53

Nume

Cristina TORRES CASTILLOEmail

Cristina.TORRES-CASTILLO@ec.europa.euPhone number

+32 2 29 90679

Nume

Federica MICCOLIEmail

federica.miccoli@ec.europa.euPhone number

+32 2 295 83 00