Skip to content

Mandatul european de arestare: Comisia lansează proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva României și Luxemburgului pentru transpunere incorectă

Mandatul european de arestare: Comisia lansează proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva României și Luxemburgului pentru transpunere incorectă.

InfringementMandatEuropean

Comisia a decis astăzi, 19 mai, să inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere Luxemburgului [INFR(2022)2018] și României [INFR(2021)2263], pe motiv că unele dispoziții ale Deciziei-cadruCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• privind mandatul european de arestare nu au fost transpuse corect, în ceea ce privește, de exemplu, termenele de luare a unei decizii cu privire la executarea unui mandat european de arestare sau la predarea unei persoane căutate.

Mandatul european de arestare constituie o procedură judiciară simplificată transfrontalieră de predare a unei persoane căutate în scopul derulării urmăririi penale sau al executării unei pedepse ori a unei măsuri de siguranță privative de libertate. Operațional de la 1 ianuarie 2004, mandatul european de arestare a înlocuit procedurile îndelungate de extrădare care existau anterior între statele membre ale UE.

Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere altor 24 de state membre pentru nerespectarea obligației de transpunere a deciziei-cadru sau a obligației de a transpune anumite dispoziții ale acesteia. Luxemburgul și România au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde Comisiei. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat. 

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

Detalii

Data publicării19 mai 2022

Date de contact

NumeChristian WigandEmailchristian.wigand@ec.europa.euPhone number+32 229 62253

NumeKatarzyna KolankoEmailkatarzyna.kolanko@ec.europa.euPhone number+32 229 63444

NumeCristina Torres CastilloEmailcristina.torres-castillo@ec.europa.euPhone number+32 229 90679