Skip to content

Luna diversității europene: Localitatea Grădinari din județul Olt, printre câștigătorii primei ediții a premiului „Capitalele incluziunii și diversității”

Astăzi, 28 aprilie, Comisia Europeană a anunțat câștigătorii primei ediții a premiului „Capitalele europene ale incluziunii și diversității”, iar localitatea Grădinari din județul Olt este printre aceștia. 

capitalele_incluziunii_diversitatii

Scopul inițiativei este de a pune în lumină metropolele, orașele și regiunile din UE care reprezintă un exemplu în ceea ce privește politicile favorabile incluziunii. Câștigătorii care provin din cinci state membre – Croația, Germania, România, Spania și Suedia – au primit recunoaștere pentru activitatea pe care au depus-o în vederea creării de societăți mai echitabile, promovând diversitatea și incluziunea în ceea ce privește sexul, originea rasială și etnică, religia și convingerile, dizabilitățile, vârsta, drepturile persoanelor LGBTIQ și integrarea romilor.

Câștigătorul aurului la categoria „autorități locale cu mai mult de 50 000 de locuitori” este orașul Köln din Germania pentru strategia sa de consolidare a diversității și a incluziuniiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••. Argintul a fost obținut de orașul Göteborg din Suedia, iar bronzul de orașul Barcelona din Spania. Câștigătorul aurului la categoria „autorități locale cu mai puțin de 50 000 de locuitori” este orașul Koprivnica din Croația pentru strategia sa de sprijinire a persoanelor cu dizabilități. Argintul a fost obținut de orașul Ingelheim am Rhein din Germania, iar bronzul de orașul Antequera din Spania. Câștigătorul aurului la cea de a treia categorie, respectiv categoria privind incluziunea romilor, este Andaluzia, Spania, pentru planul său cuprinzător de integrare a comunității rome. Argintul a fost obținut de orașul Göteborg din Suedia, iar bronzul de localitatea Grădinari din România.

Vicepreședinta pentru valori și transparență, Věra Jourová, a declarat: După cum s-a observat, în perioade de criză, grupurile vulnerabile se confruntă cu riscuri sporite. Astăzi, onorăm orașele care dau un exemplu în ceea ce privește protejarea demnității și a libertății tuturor cetățenilor din comunitățile noastre. Acum când îi sărbătorim pe câștigători, ne reamintim de importanța unor astfel de inițiative care sprijină valorile reprezentative ale Uniunii, indiferent de nivelul la care sunt luate.

Comisarul pentru egalitate, Helena Dalli, a declarat: Transmit felicitări tuturor câștigătorilor primei ediții a premiului „Capitalele europene ale incluziunii și diversității”, precum și tuturor celor 82 de autorități locale care au dat curs apelului Comisiei Europene de a promova și sprijini diversitatea. Astăzi, aceste autorități locale au arătat cel mai bine modalitățile prin care putem susține împreună egalitatea și diversitatea și ce demersuri putem întreprinde pentru a asigura incluziunea pentru toți.

Context

Lansat în cadrul Planului de acțiune al UE de combatere a rasismului pentru perioada 2020-2025Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, ediția anuală a premiului „Capitalele europene ale incluziunii și diversității” se înscrie în activitatea Comisiei privind uniunea egalității.

Perioada de înscriere la prima ediție a fost 22 noiembrie 2021-15 februarie 2022. Pentru toate categoriile, un juriu de experți a atribuit puncte pentru o serie de criterii, inclusiv natura și sfera inițiativelor, impactul acestora și implicarea persoanelor expuse discriminării în procesul de elaborare a politicilor.

Câștigătorii ediției din acest an au fost anunțați în cadrul unei ceremonii online care a avut loc astăzi, marcând lansarea Lunii europene a diversității 2022.

Evenimentul „Luna europeană a diversității” a avut loc pentru prima dată în mai 2020, în cadrul celei de a 10-a aniversări a Platformei UE a cartelor diversității. Luna europeană a diversității elogiază eforturile depuse de organizații pentru a contribui la crearea unor medii egale și favorabile incluziunii, în beneficiul tuturor. Inițiativa aceasta se înscrie în angajamentul Comisiei Europene de a combate discriminarea și de a promova locuri de muncă diverse și favorabile incluziunii.

UE finanțează inițiative care urmăresc promovarea diversității și a incluziunii și combaterea inegalităților și a discriminării, inclusiv în rândul romilor. Cu fonduri în valoare de 1,55 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027, programul „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” (CEDV)Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• este cel mai mare fond al UE care vizează promovarea drepturilor și valorilor în UE.

Informații suplimentare

Diversitatea în UE – inițiative și premii 2022Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Set de instrumente mediaCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Notă mediatică privind premiulCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Ghidul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru „Orașele drepturilor omului” din UECăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Detalii

Data publicării28 aprilie 2022

Date de contact

NumeStefan TURCUEmailstefan.turcu@ec.europa.euPhone number+40 724 232 197