Skip to content

EUROPE DIRECT Teleorman – Programul estimativ al lunii IANUARIE 2024

Luna ianuarie  – Actualizarea permanentă a website-ului: www.edteleorman.ro.

Luna ianuarie „Noua poveste europeană” – promovarea instituţiilor Uniunii Europene, diseminarea informaţiilor europene la nivelul comunităţii locale, punând accent pe cetățenia europeană, drepturile şi libertăţile cetăţenilor europeni, democrația, priorităţile UE pentru 2024: Un Pact verde european, O Europă pregătită pentru era digitală, O economie în serviciul cetăţenilor, O Europă mai puternică pe plan internaţional, Promovarea modului nostru de viață european, Un nou elan pentru democrația europeană, în susţinerea unei intense campanii de comunicare în perioada premergătoare alegerilor europene, pe posibilele inițiative interinstituționale comune legate de prioritățile politice convenite de Comisie, de Consiliu și de Parlamentul European, precum și alte teme europene de interes pentru diverse categorii de public, dar şi informarea despre activităţile centrului EUROPE DIRECT Teleorman pe site-ul şi pe paginile de Facebook, Instagram şi Twitter.

1-31 ianuarie „Relaţiile cu mass-media şi cu multiplicatorii de la nivel local” – transmiterea materialelor de presă, comunicatelor, anunţurilor, articolelor şi a documentelor informative europene utile cetăţenilor, către mass-media şi multiplicatorii locali de informaţii. Materialele de presă se vor axa, în principal, pe teme legate de UE, priorităţile anului 2024, dar şi pe activităţile centrului EUROPE DIRECT Teleorman.

17 ianuarie  EUROPE DIRECT performance study – studiu de performanță al rețelei EUROPE DIRECT pentru Directorate-General for Communication (DG COMM is the Commission department responsible for explaining EU policies to outside audiences), studiu realizat de firma de consultanță Tetra Tech.

Locul: Sediul ED Teleorman și sediul Primăriei Municipiului Roșiori de Vede

18 ianuarie:

► ora 15:30 –  Have Your Say platform – the new Citizens’ Engagement Platform and the next European Citizens’ Panel for EUROPE DIRECT” – prezentarea platformei revizuite „Exprimați-vă părerea”, noua platformă pentru implicarea cetățenilor și a următorului grup de dezbatere al cetățenilor europeni. Activitatea va avea loc online.

25 ianuarie:   

► ora 11:00 –  „Lecția de informare europeană”, dezbatere pe tema pe tema alegerilor europene, dar și priorităţilor UE pentru 2024, prezentarea modului în care UE abordează provocările de mediu, digitale, socioeconomice și geopolitice cu care se confruntă, în special prin sporirea în continuare a vizibilității proiectelor finanțate din Fondul de redresare și reziliență și prin utilizarea unor exemple de proiecte transmisibile cu impact ridicat din domenii prioritare precum economia, locurile de muncă, economia verde, agenda digitală și energia, care au impact asupra regiunii Sud-Muntenia, precum și comunicarea rezultatelor, în cooperare cu RCE. Manifestarea va avea loc în parteneriat cu Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria, colaboratori: prof. Silvia Botez – directorul instituțieiși prof. Mariana Buciu director adjunct. Locul: Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria

26 ianuarie:   

► ora 15:30 –  „Information you can trust: From a societal need to EU law and EU publications” – webinar  susținut de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene. Activitatea va avea loc online.

La cerere, organizăm ore de informare și alte evenimente specifice pe diferite teme europene în şcoli, licee, ONG-uri, biblioteci publice etc.