Skip to content

EUROPE DIRECT Teleorman – Programul estimativ al lunii FEBRUARIE 2024

Luna februarie  – Actualizarea permanentă a website-ului: www.edteleorman.ro.

Luna februarie  – „Noua poveste europeană” – promovarea instituţiilor Uniunii Europene, diseminarea informaţiilor europene la nivelul comunităţii locale, punând accent pe cetățenia europeană, drepturile şi libertăţile cetăţenilor europeni, democrația, priorităţile UE pentru 2024: Un Pact verde european, O Europă pregătită pentru era digitală, O economie în serviciul cetăţenilor, O Europă mai puternică pe plan internaţional, Promovarea modului nostru de viață european, Un nou elan pentru democrația europeană, în susţinerea unei intense campanii de comunicare în perioada premergătoare alegerilor europene, pe posibilele inițiative interinstituționale comune legate de prioritățile politice convenite de Comisie, de Consiliu și de Parlamentul European, precum și alte teme europene de interes pentru diverse categorii de public, dar şi informarea despre activităţile centrului EUROPE DIRECT Teleorman pe site-ul şi pe paginile de Facebook, Instagram şi Twitter.

Luna februarie  – „Relaţiile cu mass-media şi cu multiplicatorii de la nivel local” – transmiterea materialelor de presă, comunicatelor, anunţurilor, articolelor şi a documentelor informative europene utile cetăţenilor, către mass-media şi multiplicatorii locali de informaţii. Materialele de presă se vor axa, în principal, pe teme legate de UE, priorităţile anului 2024, dar şi pe activităţile centrului EUROPE DIRECT Teleorman.

13 februarie:

► ora 11:00 –  „Lecția de informare europeană”, dezbatere pe tema pe tema alegerilor europene, dar și priorităţilor UE pentru 2024, prezentarea modului în care UE abordează provocările de mediu, digitale, socioeconomice și geopolitice cu care se confruntă, în special prin sporirea în continuare a vizibilității proiectelor finanțate din Fondul de redresare și reziliență și prin utilizarea unor exemple de proiecte transmisibile cu impact ridicat din domenii prioritare precum economia, locurile de muncă, economia verde, agenda digitală și energia, care au impact asupra regiunii Sud-Muntenia, precum și comunicarea rezultatelor, în cooperare cu RCE. Manifestarea va avea loc în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Ion Barbu” – Giurgiu – Școală Europeană și Școală-ambasador a Parlamentului European, colaboratori: prof. Mihaela Cîrjaliu – directorul instituției, prof. Stelică Toban – director adjunct, prof. Elena Ciobănoiu – consilier educativ, prof. Dorina Popa – diriginte clasa a XII-a A și prof. Octavia Scarlat – diriginte clasa a XII-a B.

Locul: Liceul Tehnologic „Ion Barbu” – Giurgiu

15 februarie:   

ora 15:30 –  Webinar: „Working together to bring the European elections 2024 close to people on the ground” găzduit deAlessandro Giordani, EC, DG Communication, și cu participarea membrilor BELC. Activitatea va avea loc online.

22 ianuarie:

 ► ora 16:00 –  Webinar: „the New Migration Pact”, organizat de Reprezentanța Comisiei Europene în România și DG Home, și cu participarea membrilor BELC. Activitatea va avea loc online.

            La cerere, organizăm ore de informare și alte evenimente specifice pe diferite teme europene în şcoli, licee, ONG-uri, biblioteci publice etc.