Skip to content

EUROPE DIRECT Teleorman – Programul estimativ al lunii APRILIE 2024

Luna aprilie  – Actualizarea permanentă a website-ului: www.edteleorman.ro.

Luna aprilie„Noua poveste europeană” – promovarea instituţiilor UE, diseminarea informaţiilor europene la nivelul comunităţii locale, punând accent pe cetățenia europeană, drepturile şi libertăţile cetăţenilor europeni, democrația, priorităţile UE pentru 2024: Un Pact verde european, O Europă pregătită pentru era digitală, O economie în serviciul cetăţenilor, O Europă mai puternică pe plan internaţional, Promovarea modului nostru de viață european, Un nou elan pentru democrația europeană, în susţinerea unei intense campanii de comunicare în perioada premergătoare alegerilor europene, pe posibilele inițiative interinstituționale comune legate de prioritățile politice convenite de Comisie, de Consiliu și de Parlamentul European, precum și alte teme europene de interes pentru diverse categorii de public, dar şi informarea despre activităţile centrului ED Teleorman pe site-ul şi pe paginile de Facebook, Instagram şi Twitter.

Luna aprilie  – „Relaţiile cu mass-media şi cu multiplicatorii de la nivel local” – transmiterea materialelor de presă, comunicatelor, anunţurilor, articolelor şi a documentelor informative europene utile cetăţenilor, către mass-media şi multiplicatorii locali de informaţii. Materialele de presă se vor axa, în principal, pe teme legate de UE, priorităţile anului 2024, dar şi pe activităţile centrului ED Teleorman.

9 aprilie:

Ora 11:00 „Lecția de informare europeană”, dezbatere pe tema alegerilor europene, dar și priorităţilor UE pentru 2024, prezentarea modului în care UE abordează provocările de mediu, digitale, socioeconomice și geopolitice cu care se confruntă, în special prin sporirea în continuare a vizibilității proiectelor finanțate din Fondul de redresare și reziliență și prin utilizarea unor exemple de proiecte transmisibile cu impact ridicat din domenii prioritare precum economia, locurile de muncă, economia verde, agenda digitală și energia, care au impact asupra regiunii Sud-Muntenia, precum și comunicarea rezultatelor, în cooperare cu RCE. Manifestarea va avea loc în parteneriat cu Biblioteca Orășenească „Miron Radu Paraschivescu” – coordonatorbibliotecar Bogdan Cotruțăși Liceul Teoretic Zimnicea. Locul: Liceul Teoretic Zimnicea

17 aprilie:

Ora 11:00 „Oportunități de finanțare pentru sectorul cultural”sesiune de informare Programul „Europa Creativă – Subprogramul „Cultura”, susținută de experți ai Biroului Europa Creativă România. Eveniment organizat în colaborare cu EUROPE DIRECT Teleorman și Biroului Europa Creativă România.

Locul: Casa de Cultură

25 aprilie:

Ora 09:30 –  „Pactul Verde European” – comunicare ce abordează provocările de mediu, schimbările climatice – amenințări la adresa existenței Europei și a întregii lumi, măsurile necesare pentru construirea unei Europe neutre din punct de vedere climatic, verde, echitabilă și socială. Evenimentul are loc la invitația Colegiului Național „A. I. Cuza” Alexandria, coordonator prof. Marin Floricica. Locul: C.N. „A. I. Cuza”

Aprilie:

Webinarorganizat de Reprezentanța Comisiei Europene în România, în funcție de programul evenimentelor și de agenda Comisiei Europene în România. Activitatea va avea loc online.

La cerere, organizăm ore de informare și alte evenimente specifice pe diferite teme europene în şcoli, licee, ONG-uri, biblioteci publice etc.