Skip to content

Comisia solicită României și altor 6 state membre să transpună integral normele UE privind garanțiile procedurale pentru copii în cadrul procedurilor penale

Drepturi procedurale: Comisia solicită României, Germaniei, Ungariei, Țărilor de Jos, Austriei, Slovaciei și Suediei să transpună integral normele UE privind garanțiile procedurale pentru copii în cadrul procedurilor penale.

drepturi procedurale

Comisia Europeană a decis să deschidă o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor trimițând scrisori de punere în întârziere Ungariei [INFR(2023)2109], Țărilor de Jos [INFR(2023)2089], Austriei, [INFR(2023)2106], României [INFR(2023)2107], Slovaciei [INFR(2023)2108] și Suediei [INFR(2023)2110], precum și o scrisoare suplimentară de punere în întârziere Germaniei [INFR(2019)0183], pentru că nu au transpus integral în legislația națională Directiva privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale [Directiva (UE) 2016/800]. Această directivă urmărește să garanteze standarde minime comune privind drepturile copiilor care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, pentru a le asigura dreptul la un proces echitabil în întreaga UE. Comisia consideră că Germania, Ungaria, Țările de Jos, Austria, România, Slovacia și Suedia nu au transpus corect unele dintre cerințele directivei legate de drepturile materiale. În plus, niciunul dintre cele șapte state membre nu a îndeplinit cerința de a include o trimitere la directivă în măsurile de transpunere sau la adoptarea acestora. Prin urmare, Comisia a decis astăzi să trimită scrisori de punere în întârziere Ungariei, Țărilor de Jos, Austriei, României, Slovaciei și Suediei, precum și o scrisoare suplimentară de punere în întârziere Germaniei. Aceste state membre au la dispoziție două luni pentru a lua măsurile necesare vizând remedierea deficiențelor identificate de Comisie. Dacă nu primește un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.RO•••

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

Detalii

Data publicării

18 octombrie 2023

Date de contact

Christian Wigand

Nume

Christian WigandNumăr de telefon

+32 229 62253

Yuliya Matsyk

Nume

Yuliya MatsykNumăr de telefon

+32 229 62716

Cristina Torres Castillo

Nume

Cristina Torres CastilloNumăr de telefon

+32 229 90679