Skip to content

Comisia solicită României și altor 17 state membre să consolideze piața unică a UE pentru profesiile reglementate

Comisia introduce astăzi acțiuni în justiție împotriva a 18 state membre pentru nerespectarea obligației de a asigura punerea în aplicare corespunzătoare a normelor UE privind evaluarea proporționalității noilor reglementări referitoare la profesii.

Infringement_Profesii

Comisia introduce astăzi, 2 decembrie, acțiuni în justiție împotriva a 18 state membre pentru nerespectarea obligației de a asigura punerea în aplicare corespunzătoare a normelor UE privind evaluarea proporționalității noilor reglementări referitoare la profesii.

Directiva din 2018 privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesiiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• prevede obligația statelor membre de a se asigura că toate cerințele pe care le introduc în ceea ce privește profesiile sunt necesare și echilibrate. Directiva prevede un set de criterii pentru a preveni adoptarea unor norme naționale inutil de împovărătoare, care pot îngreuna accesul la o gamă largă de profesii sau exercitarea acestora de către candidații calificați. Faptul că normele UE privind testul de proporționalitate nu au fost puse în aplicare în mod corespunzător ar putea, în ultimă instanță, să îi dezavantajeze pe consumatori, sub forma unor prețuri excesive, să împiedice dezvoltarea unor servicii inovatoare sau chiar să conducă la un acces insuficient la servicii importante. Directiva este un instrument puternic pentru facilitarea accesului la activitățile reglementate și a exercitării acestora de către profesioniștii din întreaga UE. Acțiunile introduse astăzi pentru a se asigura punerea în aplicare corespunzătoare a acestei directive vor contribui la prevenirea sau la eliminarea unor bariere disproporționate de pe piața unică, în concordanță cu obiectivele planului de acțiune al UE privind asigurarea respectării normelor referitoare la piața unică.

Această problemă îi afectează pe mulți cetățeni europeni: aproximativ 50 de milioane dintre aceștia – reprezentând 22 % din forța de muncă a Europei – exercită profesii la care accesul este condiționat de deținerea unor calificări specifice sau pentru care utilizarea unui anumit titlu este protejată, de exemplu, avocații sau farmaciștii. De asemenea, există adesea cerințe specifice cu privire la modul de exercitare a profesiei, precum restricții privind persoanele care pot deține acțiunile societăților respective sau modul în care pot fi promovate serviciile oferite. Asigurarea faptului că astfel de norme sunt justificate și proporționale generează beneficii concrete pentru cetățenii europeni, atât pentru profesioniști, cât și pentru consumatori.

Proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor

După evaluarea amănunțită a măsurilor naționale de transpunere, Comisia a constatat că diverse cerințe nu au fost puse în aplicare în mod corespunzător de către unele state membre și că există riscul ca directiva să nu fie eficace în practică. Prin urmare, s-a decis deschiderea de acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva următoarelor state membre: Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Lituania, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia și Suedia.

Cele mai grave probleme identificate de Comisie sunt:

  • faptul că nu au fost integrate suficient toate tipurile de reglementări, cum ar fi cele adoptate de asociațiile profesionale;
  • transpunerea inexactă a criteriilor referitoare la testul de proporționalitate, cum ar fi obligația de a se garanta că noile norme sunt necesare în contextul în care există deja alte norme în vigoare;
  • faptul că nu s-au asigurat garanțiile procedurale necesare, cum ar fi obiectivitatea evaluărilor, eficacitatea mecanismelor de monitorizare ex post, precum și informarea și implicarea efectivă a părților interesate.

Toate statele membre au la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să le trimită un aviz motivat.

Cooperarea în vederea simplificării cadrului de reglementare privind serviciile profesionale pentru întreprinderi

Deși introducerea de acțiuni în justiție este uneori justificată, Comisia cooperează totodată îndeaproape cu statele membre pentru a asigura faptul că reglementările profesionale sunt „adecvate scopului”.

În iulie 2021, Comisia a adoptat recomandări actualizate în materie de reformeCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• cu privire la reglementarea a șapte servicii profesionale pentru întreprinderi: arhitecți, ingineri, avocați, contabili, agenți de brevete, agenți imobiliari și ghizi turistici. Aceste recomandări au contribuit la identificarea oportunităților de reformare a reglementărilor naționale aflate în vigoare în prezent.

Deși Comisia a concluzionat că, de la adoptarea primului set de recomandări în 2017, s-au înregistrat progrese foarte limitate, unele state membre au introdus totuși reforme utile:

  • Polonia a abolit tarifele minime pe care agenții de brevete din această țară erau obligați să le încaseze de la consumatori.
  • Belgia a reformat profesia de contabil, deschizând participația la capital pentru investitorii din afara profesiei, astfel încât firmele de contabilitate vor putea de acum să atragă mai ușor finanțare.
  • Croația a renunțat la planurile sale de a le impune contabililor obligația de a obține o autorizație pe baza unui set prestabilit de calificări.

Comisia și statele membre au cooperat, de asemenea, în cadrul Grupului operativ pentru asigurarea respectării normelor privind piața unică (SMET)Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• pentru a aborda barierele existente pe piața unică, inclusiv verificările prealabile ale calificărilor pentru prestarea de servicii temporare, cerințele excesive privind documentele care trebuie furnizate pentru recunoașterea calificărilor profesionale și altele.

În septembrie 2021, SMET și-a publicat primul raportCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, indicând rezultate concrete: după numai câteva luni de funcționare a grupului operativ, au fost eliminate cerințele privind verificările prealabile ale calificărilor pentru peste 210 profesii. De asemenea, statele membre își analizează în prezent normele și practicile în vigoare pentru a le identifica pe cele care pot fi eliminate.

Asistența individuală pentru cetățeni și întreprinderi

Cetățenii și întreprinderile din UE care se confruntă cu obstacole într-un alt stat membru pot beneficia de ajutor concret prin intermediul rețelei SOLVITCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••Această rețea de centreCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• din cadrul administrațiilor naționale rezolvă probleme legate de aplicarea incorectă a normelor UE de către autoritățile naționale. În domeniul recunoașterii calificărilor profesionale, SOLVIT a ajutat peste 260 de profesioniști în perioada 2019-2020 să rezolve probleme legate de recunoașterea calificărilor lor profesionale și a obținut soluții satisfăcătoare în 80 % din cazuri.

Ca exemplu concret, SOLVIT a ajutat recent un tehnician alimentar calificat din Estonia care avea mai mulți ani de experiență profesională în domeniu. Acesta dorea să obțină recunoașterea calificărilor sale profesionale în Cipru, însă autoritățile cipriote au solicitat o recunoaștere academică a diplomei sale. SOLVIT a insistat asupra faptului că această cerință nu este conformă cu normele UE care vizează facilitarea accesului la piața muncii din altă țară. Autoritățile cipriote au recunoscut acest lucru, au acceptat calificările profesionale estone și au inițiat procedura de recunoaștere profesională. Grație SOLVIT, calificările profesionale ale solicitantului au fost recunoscute, iar acesta a putut începe să lucreze în domeniul său de activitate în Cipru.

Context

Directiva privind testul de proporționalitate a fost adoptată la 28 iunie 2018, fiind una dintre cele patru inițiative ale pachetului de măsuri din 2017 privind serviciileCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••. Termenul pentru punerea în aplicare a noilor norme de către statele membre a fost data de 30 iulie 2020.

Scopul directivei este de a preveni barierele inutile din calea accesului la profesiile reglementate și a exercitării acestora de către profesioniști, impunând statelor membre obligația de a evalua proporționalitatea tuturor reglementărilor noi în materie de profesii pe baza unui set comun de criterii, înainte de adoptarea reglementărilor respective. În plus, directiva contribuie la transparența procesului decizional, impunând obligația ca aceste evaluări să fie puse la dispoziția publicului prin intermediul bazei de date a profesiilor reglementate. Directiva prevede obligația statelor membre de a informa și de a implica în mod corespunzător toate părțile interesate relevante în cursul procesului de evaluare a proporționalității. În plus, statele membre trebuie să continue monitorizarea proporționalității normelor lor și după adoptarea acestora și să ia în considerare orice evoluții relevante, cum ar fi inovarea tehnologică.

Pentru informații suplimentare

Baza de date privind încălcările

Procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilorCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Ciclul de acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor din luna decembrieCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Recomandările în materie de reformeCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Rețeaua SOLVITCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Detalii

Data publicării2 decembrie 2021

Date de contact

Sonya GOSPODINOVA

E-mailsonya.gospodinova@ec.europa.euNumăr de telefon+32 2 296 69 53

Federica MICCOLI

E-mailfederica.miccoli@ec.europa.euNumăr de telefon+32 2 295 83 00