Skip to content

Comisia deferă Ungaria Curții pentru încălcarea drepturilor persoanelor lesbiene, gay, bisexuale, transgen, non-binare, intersexuale și queer

Astăzi, 15 iulie, Comisia a decis să defere Ungaria (INFR 2021/2130) Curții de Justiție a UE din cauza unei legi maghiare care discriminează persoanele pe baza orientării sexuale și a identității de gen. 

InfringementUngaria

Comisia consideră că legea încalcă normele pieței interne, drepturile fundamentale ale persoanelor (îndeosebi persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen, non-binare, intersexuale și queer,) precum și – în legătură cu aceste drepturi fundamentale – valorile UE.

În special, legea maghiară evidențiază și vizează conținutul care promovează sau prezintă ceea ce numește „divergențe față de identitatea de sine corespunzătoare sexului la naștere, schimbarea sexului sau homosexualitatea” în cazul persoanelor cu vârsta sub 18 ani.

Această trimitere în fața Curții este următoarea etapă din procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiată de Comisie la 15 iulie 2021Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• împotriva Ungariei printr-o scrisoare de punere în întârziere. Întrucât autoritățile maghiare nu au răspuns într-o măsură suficientă preocupărilor Comisiei în legătură cu egalitatea și protecția drepturilor fundamentale și nu s-au angajat în niciun fel să remedieze incompatibilitatea, Comisia a trimis Ungariei un aviz motivat la 2 decembrie 2021Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••.

Protecția copiilor este o prioritate absolută pentru UE și statele sale membre. Legea maghiară conține însă dispoziții care nu sunt justificate pe baza promovării acestui interes fundamental sau sunt disproporționate pentru realizarea obiectivului enunțat. Comunicatul de presă integral este disponibil onlineCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

Detalii

Data publicării

15 iulie 2022

Date de contact

Nume

Christian WigandEmail

christian.wigand@ec.europa.euPhone number

+32 2 296 22 53

Nume

Katarzyna KOLANKOEmail

katarzyna.kolanko@ec.europa.euPhone number

+ 32 2 296 34 44

Nume

Cristina TORRES CASTILLOEmail

Cristina.TORRES-CASTILLO@ec.europa.euPhone number

+32 2 29 90679