Skip to content

Comisia continuă integrarea Republicii Moldova pe piața unică a UE prin intermediul Mecanismului pentru interconectarea Europei, care permite finanțarea infrastructurii

Comisia continuă integrarea Republicii Moldova pe piața unică a UE prin intermediul Mecanismului pentru interconectarea Europei, care permite finanțarea infrastructurii.

comisarul pentru transporturi, Adina Vălean, și ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale din Moldova, Lilia Dabija

Astăzi, comisarul pentru transporturi, Adina Vălean, și ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale din Moldova, Lilia Dabija, au semnat, în prezența prim-ministrului Moldovei, Dorin Recean, un acord la Chișinău, care asociază Moldova la Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE)EN•••.

Acest acord le va permite promotorilor de proiecte din Republica Moldova să solicite finanțare din partea UE pentru proiecte de interes comun în domeniul transporturilor, al energiei și în domeniul digital, care vizează îmbunătățirea conectivității acestei țări cu vecinii săi din UE. Acordul va sprijini integrarea Republicii Moldova pe piața unică a UE, promovând totodată creșterea economică, crearea de locuri de muncă și competitivitatea.

Republica Moldova a fost puternic afectată de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. UE rămâne solidară cu Republica Moldova și se angajează să îi consolideze în continuare reziliența. Acordul de astăzi aduce Republica Moldova încă și mai aproape de UE, prin includerea sa în rețelele transeuropene interconectate.

Accesul la finanțarea UE pentru transporturi, energie și serviciile digitale

În ceea ce privește transporturile, autoritățile și companiile din Republica Moldova vor putea solicita finanțare în contextul viitoarelor cereri de propuneri din cadrul componentei „Transporturi” a MIE (MIE – Transporturi) din perioada de programare actuală (2021-2027). Următoarea cerere de propuneri va fi lansată în septembrie 2023. Criteriile de eligibilitate pentru țările terțe se vor aplica în conformitate cu Regulamentul privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T)RO•••. Se acordă prioritate acțiunilor care consolidează conectivitatea dintre rețeaua centrală a statelor membre și rețeaua din țările terțe.

În ceea ce privește energia, proiectele de infrastructură energetică din Republica Moldova conectate cu statele membre ale UE au posibilitatea de a solicita statutul de proiecte de interes reciproc („Projects of Mutual Interest”, PMI), în temeiul normelor revizuite ale UE privind infrastructura energetică. PMI este un concept nou, introdus prin Regulamentul revizuit privind rețelele energetice transeuropene (TEN-E) pentru a le permite proiectelor de infrastructură care conectează țări terțe cu UE să beneficieze de proceduri de autorizare simplificate și de un acces mai bun la finanțare. Obținerea acestui statut este o condiție prealabilă a eligibilității pentru finanțare în cadrul componentei „Energie” a MIE (MIE – Energie)EN•••. Datorită acordului de astăzi, noi fonduri vor deveni accesibile pentru aceste proiecte în Republica Moldova. În noiembrie 2023, Comisia va publica următoarea listă a Uniunii care conține proiecte de interes comun (PCI) și, pentru prima dată, PMI cu țări terțe. O altă opțiune de care dispune Republica Moldova pentru a beneficia sprijin din partea MIE – Energie sunt proiectele transfrontaliere în domeniul energiei din surse regenerabile.

Componenta digitală a Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE – DigitalEN•••) oferă sprijin pentru proiectele de conectivitate de interes comun, în special pentru rețelele magistrale care leagă UE de țări terțe, în conformitate cu strategia „Global Gateway”EN•••, precum și pentru dezvoltarea unei infrastructuri sigure, securizate și sustenabile de înaltă performanță, inclusiv a rețelelor gigabit și a rețelelor mobile de generația a cincea (5G). De îndată ce vor fi lansate următoarele cereri de propuneri din cadrul MIE – Digital, promotorii de proiecte din Republica Moldova vor putea solicita cofinanțare pentru proiecte care vizează creșterea capacității, a securității și a rezilienței conectivității digitale dintre Republica Moldova și țările vecine din UE.

Context

Mecanismul pentru interconectarea Europei contribuie în mare măsură la obiectivele Pactului verde europeanRO••• și ale Deceniului digital 2023RO••• cu privire la promovarea digitalizării și a creării unor rețele transeuropene mai verzi și mai sustenabile în sectorul energiei și al transporturilor. În acest scop, programul MIE 2021-2027 prevede diverse contribuții financiare, în principal sub formă de granturi, cu rate de cofinanțare diferite, în funcție de tipul de proiect. În cadrul MIE – Transporturi, vor fi puse la dispoziție 25,8 miliarde EUR pentru granturi de la bugetul UE pentru perioada 2021-2027 destinate cofinanțării unor proiecte în domeniul transporturilor în statele membre ale UE. În cadrul MIE – Energie, vor fi puse la dispoziție 5,8 miliarde EUR pentru cofinanțarea unor proiecte de interes comun în temeiul Regulamentului TEN-E, precum și a unor proiecte transfrontaliere în domeniul energiei din surse regenerabile. MIE – Digital va investi 2 miliarde EUR în infrastructuri europene de conectivitate și va stimula implementarea și adoptarea de către comunitățile locale a rețelelor 5G.

Informații suplimentare

Mecanismul pentru interconectarea Europei

Rețeaua transeuropeană de transportEN•••

Rețelele energetice transeuropene

Detalii

Data publicării

9 mai 2023

Date de contact

Nume

Adalbert JAHNZE-mail

adalbert.jahnz@ec.europa.euNumăr de telefon

+ 32 2 295 31 56

Nume

Anna WARTBERGERE-mail

Anna.WARTBERGER1@ec.europa.euNumăr de telefon

+32 2 298 20 54