Skip to content

Comisia aprobă o schemă românească în valoare de 800.000 EUR pentru sprijinirea cluburilor sportive din Sfântu Gheorghe în contextul pandemiei de coronavirus

Comisia Europeană a aprobat o schemă românească în valoare de 800.000 EUR (4 milioane RON) pentru sprijinirea cluburilor sportive din orașul Sfântu Gheorghe în contextul pandemiei de coronavirus.

StateAid_Sport

Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului temporarCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• privind ajutoarele de stat. În cadrul schemei, sprijinul public se va acorda sub formă de subvenții directe. Măsura este menită să atenueze deficitul brusc de lichidități cu care se confruntă acești agenți economici și să abordeze pierderile pe care le-au suportat din cauza pandemiei de coronavirus și a măsurilor restrictive instituite pentru a limita răspândirea virusului.

Comisia a constatat că schema românească respectă condițiile prevăzute în cadrul temporar.

În special, ajutorul (i) nu va depăși 2,3 milioane EUR per beneficiar; și (ii) se va acorda până la 30 iunie 2022. Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE. Pe această bază, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Mai multe informații cu privire la cadrul temporar și la alte acțiuni întreprinse de Comisie pentru a aborda impactul economic al pandemiei de COVID-19 pot fi găsite aici. Versiunea neconfidențială a deciziei va fi disponibilă, cu numărul de caz SA.64591, în Registrul ajutoarelor de stat de pe site-ul internet al Comisiei dedicat concurențeiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, de îndată ce vor fi fost soluționate eventualele probleme legate de confidențialitate. 

Detalii

Data publicării15 decembrie 2021

Date de contact

Ștefan TURCU

E-mailstefan.turcu@ec.europa.euNumăr de telefon+40 724 232 197