Skip to content

Amenajarea spațiului maritim: Comisia îndeamnă Grecia, Croația, Italia, Cipru și România să își stabilească planurile de amenajare a spațiului maritim

Comisia îndeamnă Grecia, Croația, Italia, Cipru și România să asigure punerea corectă în aplicare a Directivei 2014/89/UE de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim.

Infringement_Spatiu_Maritim

Directiva stabilește o abordare comună pentru ca țările UE să își amenajeze zonele maritime. Amenajarea spațiului maritim urmărește să organizeze activități umane în zonele marine pentru a îndeplini diverse obiective ecologice, economice și sociale.

Printre acestea se numără dezvoltarea unei economii albastre sustenabile, utilizarea sustenabilă a resurselor marine și conservarea unor ecosisteme marine sănătoase și a biodiversității.

Punerea corectă în aplicare a directivei este esențială pentru atingerea acestor obiective ca parte a Pactului verde europeanCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••. Directiva impune statelor membre costiere ale UE să elaboreze planuri de amenajare a spațiului maritim până la 31 martie 2021 și să prezinte Comisiei și celorlalte state membre în cauză copii ale planurilor în termen de trei luni de la publicarea acestora.

Grecia, Croația, Italia, Cipru și România nu și-au stabilit planurile de amenajare a spațiului maritim, iar Comisia nu a primit nicio indicație cu privire la un calendar și un proces realist care să conducă la adoptarea planurilor de amenajare a spațiului maritim înainte de sfârșitul anului 2021.

Prin urmare, Comisia a decis să trimită scrisori de punere în întârziere Greciei, Croației, Italiei, Ciprului și României, acordându-le două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele identificate de Comisie. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

Detalii

Data publicării2 decembrie 2021

Date de contact

Vivian Loonela

E-mailvivian.loonela@ec.europa.euNumăr de telefon+32 229 66712

Daniela Stoycheva

E-maildaniela.stoycheva@ec.europa.euNumăr de telefon+ 32 229 53664