Skip to content

Ajutoare de stat: Comisia aprobă o schemă românească în valoare de 606 milioane EUR pentru sprijinirea activității economice în zonele urbane și rurale mici

Ajutoare de stat: Comisia aprobă o schemă românească în valoare de 606 milioane EUR pentru sprijinirea activității economice în zonele urbane și rurale mici în contextul pandemiei de coronavirus

StateAid____

Comisia Europeană a aprobat o schemă românească în valoare de 606 milioane EUR (aproximativ 3 mii de miliarde RON) menită să sprijine întreprinderile din anumite sectoare cu sediul în zone urbane și rurale mici, în contextul pandemiei de coronavirus.

Schema a fost aprobată în temeiul cadrului temporar privind ajutoarele de statCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••. Măsura va fi deschisă întreprinderilor de toate dimensiunile care își desfășoară activitatea, printre altele, în sectoarele agriculturii, pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare. În cadrul schemei, sprijinul public va lua forma unor granturi directe și a unor garanții pentru împrumuturi. Beneficiarii eligibili vor avea dreptul să primească (i) garanții care să acopere până la 90 % din valoarea împrumutului, pentru a efectua investiții și pentru activitățile lor curente; și (ii) granturi directe care să acopere, printre altele, valoarea totală a comisioanelor de risc și de gestiune și dobânzile aplicabile.

Măsura vizează atenuarea deficitelor de lichidități cu care se confruntă beneficiarii și abordarea unei părți din pierderile suferite de aceștia din cauza pandemiei de coronavirus și a măsurilor restrictive pe care autoritățile române au trebuit să le pună în aplicare pentru a limita răspândirea virusului. Comisia a constatat că schema românească respectă condițiile cadrului temporar. În special, cu privire la ajutoarele sub formă de garanții pentru împrumuturi, (i) garanția se referă atât la împrumuturi pentru investiții, cât și la împrumuturi pentru capitalul de lucru; (ii) durata maximă a unei garanții este de 6 ani; și (iii) primele de garanție respectă nivelurile minime stabilite în cadrul temporar.

În ceea ce privește cuantumurile limitate ale ajutoarelor sub formă de granturi directe, ajutoarele nu vor depăși: 290.000 EUR pe întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, 345.000 EUR pe întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul pescuitului și acvaculturii și 2,3 milioane EUR pe întreprindere care își desfășoară activitatea în alte sectoare. În cadrul ambelor măsuri, ajutorul se va acorda cel târziu la 30 iunie 2022. Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile prevăzute în cadrul temporar.

Pe această bază, Comisia a aprobat schema în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat. Mai multe informații cu privire la cadrul temporar și la alte acțiuni întreprinse de Comisie pentru a aborda impactul economic al pandemiei de coronavirus pot fi găsite aici. Versiunea neconfidențială a deciziei va fi disponibilă cu numărul de caz SA.103035 în Registrul ajutoarelor de stat, pe site-ul web al Comisiei privind concurențaCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, de îndată ce vor fi fost soluționate eventualele probleme legate de confidențialitate.

Detalii

Data publicării

7 iunie 2022

Date de contact

Nume

Arianna PodestaEmail

arianna.podesta@ec.europa.euPhone number

+ 32 229 87024

Nume

Nina FerreiraEmail

nina.ferreira@ec.europa.euPhone number

+ 32 229 98163

Nume

Maria TsoniEmail

maria.tsoni@ec.europa.euPhone number

+ 32 229 90526