Skip to content

Agricultură: Comisia adoptă măsuri excepționale de sprijin pentru sectorul vitivinicol și pentru sectorul fructelor și legumelor

Măsurile de sprijin pentru sectorul vitivinicol, adoptate în data de 6 octombrie, includ un sprijin mai mare pentru instrumentele de gestionare a riscurilor.

Agricultura

Măsurile de sprijin pentru sectorul vitivinicol, adoptate în data de 6 octombrie, includ un sprijin mai mare pentru instrumentele de gestionare a riscurilor, cum sunt asigurarea recoltelor și fondurile mutuale, și prelungirea, până la 15 octombrie 2022, a măsurilor de flexibilitateCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• aflate deja în vigoare. Pentru sectorul fructelor și legumelor, sprijinul acordat organizațiilor de producători – calculat de obicei pe baza valorii producției – va fi compensat astfel încât să nu fie mai mic de 85 % din nivelul sprijinului din anul anterior.

Comisarul pentru agricultură Janusz Wojciechowski a declarat: „Condițiile meteorologice extreme de anul acesta, cu înghețuri puternice de primăvară, inundații și valuri de căldură, au fost deosebit de dificile pentru sectorul vitivinicol și sectorul fructelor și legumelor. Această situație vine după un an 2020 deja complicat din cauza crizei provocate de coronavirus. Măsurile în discuție atât de necesare, care vin în completarea celor deja propuse în 2020 și prelungite în 2021, îi vor ajuta pe producătorii din întreaga UE în aceste vremuri grele.”

Măsurile excepționale pentru sectorul vitivinicol sunt, printre altele, următoarele:

  • Țările UE își pot modifica în continuare programele naționale de sprijin în orice moment, lucru care de obicei se poate face doar de două ori pe an (până la 1 martie, respectiv până la 30 iunie în fiecare an).
  • În ceea ce privește activitățile de promovare și informare, restructurarea și reconversia plantațiilor viticole, recoltarea înainte de coacere și investițiile, posibilitatea de a acorda o contribuție mai mare din bugetul UE se prelungește până la 15 octombrie 2022.
  • Contribuția din bugetul UE la asigurarea recoltelor a fost majorată de la 70 % la 80 % până la 15 octombrie 2022.
  • A fost dublat sprijinul UE pentru acoperirea costurilor de înființare a fondurilor mutuale, de la: 10 %, 8 % și 4 % în primul, al doilea și al treilea an de implementare a acestuia la: 20 %, 16 % și respectiv 8 %.
  • O prelungire a măsurilor de flexibilitate acordate pentru măsurile din cadrul programului vitivinicol până la 15 octombrie 2022.

Pentru sectorul fructelor și legumelor, sprijinul UE acordat organizațiilor de producători – calculat de obicei pe baza valorii producției din anul respectiv – va fi compensat astfel încât să fie cel puțin de 85 % din nivelul sprijinului din anul anterior, chiar dacă valoarea producției pentru anul în curs este mai mică. Această compensație va fi oferită atunci când reducerea producției este legată de dezastre naturale, evenimente climatice, boli ale plantelor sau infestări cu dăunători, atunci când nu poate fi controlată de organizația de producători și este cu cel puțin 35 % mai mică decât cea din anul anterior. De asemenea, dacă producătorii dovedesc că au luat măsuri preventive împotriva cauzei de reducerea a producției, valoarea producției utilizată pentru sprijin va fi identică cu cea din anul anterior.

Context

Din cauza dificultăților fără precedent create de pandemia de COVID-19, a fost adoptat un prim pachet de măsuriCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• în mai 2020. În completarea acestui pachet a venit un al doilea pachet destinat sectorului vitivinicolCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, adoptat în iulie 2020.

În cadrul pachetului, a fost adoptat astăzi un set de măsuri sub forma unor acte de punere în aplicare. Cât privește actele delegate, acestea se află actualmente într-un proces de examinare cu o durată de două luni în Parlamentul European și Consiliu.

Informații suplimentare

Observatorul pieței vitivinicoleCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Observatorul sectorului fructelor și legumelorCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Detalii

Data publicării7 octombrie 2021

Date de contact

Miriam GARCIA FERRER

E-mailmiriam.garcia-ferrer@ec.europa.euNumăr de telefon+32 2 299 90 75

Thérèse LEREBOURS

E-mailtherese.lerebours@ec.europa.euNumăr de telefon+32 2 296 33 03