Skip to content

Turism: Comisia lansează un nou tablou de bord menit să ajute autoritățile publice și destinațiile turistice să își îmbunătățească ofertele

Comisia a lansat Tabloul de bord al UE privind turismul, un nou instrument menit să ajute factorii de decizie de la nivel național și regional să orienteze politicile și strategiile din sectorul turismului.

Tourism

Scopul este acela de a îmbunătăți accesul la statistici și indicatori relevanți pentru turism, în special ajutând destinațiile și autoritățile publice să monitorizeze progresele pe care le înregistrează în ceea ce privește tranziția verde și digitală. Cu ajutorul unui set de indicatori coerenți și bazați pe dovezi, factorii de decizie și managerii vor putea recunoaște vulnerabilitățile din acest sector (precum caracterul pronunțat sezonier sau un grad ridicat de dependență de vizitatori din numai câteva regiuni geografice) și vor putea identifica principalele beneficii comerciale, cum ar fi calitatea excelentă a apei pentru scăldat sau diversitatea ofertelor turistice.

Tabloul de bord al UE privind turismul a fost elaborat cu sprijinul Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene, care va fi responsabil cu întreținerea și dezvoltarea continuă a instrumentului. Tabloul de bord răspunde unui apel vizând crearea un astfel de instrument, pe care statele membre l-au lansat în mai 2021, și va fi dezvoltat și extins în colaborare cu experți din statele membre. Tabloul de bord al UE privind turismul va fi disponibil progresiv în toate limbile oficiale ale UE. Inițiativa contribuie la Calea de tranziție pentru turism, care include raportul Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••publicat în februarie 2022 și elaborat în colaborare cu părțile interesate din domeniul turismului public și privat din UE. 

Detalii

Data publicării

19 octombrie 2022

Date de contact

Nume

Sonya GospodinovaPhone number

+ 32 2 296 69 53

Nume

Federica MiccoliPhone number

+ 32 2 295 83 00