Skip to content

Pactul pentru competențe a ajutat deja 2 milioane de persoane care beneficiază de activități de perfecționare și recalificare

Au fost publicate rezultatele sondajului anual despre Pactul pentru competențe 2022.

Pactul pentru competențe

Pactul pentru competențe al UE a ajutat în mod semnificativ întreprinderile și lucrătorii din întreaga Europă la formarea competențelor. Potrivit sondajului, 2 milioane de persoane au beneficiat de activități de perfecționare și de recalificare în cadrul pactului. Au fost fie actualizate, fie dezvoltate15 500 de programe de formare, iar membrii pactului au investit 160 milioane EUR în inițiative legate de competențe.

Este vorba despre o contribuție importantă la Anul European al CompetențelorRO•••.

Prin faptul că regrupează parteneri industriali, parteneri sociali, furnizori de educație și formare profesională, autorități publice, servicii de ocupare a forței de muncă și alte entități din diferite sectoare, Pactul pentru competențeRO••• promovează o abordare colectivă pentru soluționarea problemelor și reducerea deficiențelor în materie de dezvoltare a competențelor. Acest lucru este deosebit de relevant într-o lume a muncii aflată în schimbare rapidă și pentru tranziția verde și cea digitală. Peste 80 % dintre membrii pactului care au participat la sondaj apreciază sprijinul oferit de pact la asigurarea unor oferte concrete de formare pentru lucrătorii din întreaga Europă.  

Parteneriatele în materie de competențe din cadrul pactului au abordat cu eficacitate necesitățile sectoriale în materie de competențe, exercitând un impact pozitiv asupra îmbunătățirii competențelor lucrătorilor. Până în prezent, 1 500 de organizații au aderat la Pactul pentru competențe18 parteneriate la scară largă în materie de competențe fiind instituite în sectoare strategiceRO••• precum energia din surse regenerabile, sectorul îngrijirilor și microelectronica. Aceasta înseamnă că a fost instituit cel puțin un parteneriat la scară largă în materie de competențe pentru fiecare ecosistem industrial al Strategiei industriale pentru EuropaRO•••. Împreună, toate parteneriatele s-au angajat să furnizeze formare pentru mai mult de 10 milioane de persoane în următorii ani.   

Raportul pe marginea sondajului prezintă, de asemenea, exemple concrete de demersuri reușite în materie de calificare întreprinse de membrii pactului în întreaga Europă, cum ar fi:

  • Prin programe de formare, Femxa Formación din Spania a facilitat integrarea pe piața forței de muncă din Letonia și Spania a peste 60 de femei provenite dintr-un context de migrație.
  • Organizația Wheel din Irlanda a lansat o Academie de leadership pentru a sprijini dezvoltarea competențelor în sectorul economiei sociale din Irlanda. Platforma oferă materiale de formare specifice și resurse relevante.
  • Orașul Lisabona a introdus un proiect de „pașaport al competențelor digitale” pentru microcertificarea competențelor digitale.
  • Centrul Emphasys din Cipru, în parteneriat cu un ONG, își pune centrul de învățare la dispoziție în afara programului de lucru, pentru a oferi oportunități de dezvoltare a competențelor grupurilor vulnerabile, inclusiv tinerilor și persoanelor care provin dintr-un context de migrație, persoanelor în vârstă și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
  • Federația europeană a asociațiilor de ghizi turistici a conceput seminare pentru perfecționarea formatorilor de ghizi turistici, punând accent pe incluziune și pe competențele digitale.

Alte concluzii esențiale

Sondajul evidențiază impactul pozitiv și concret al acestor parteneriate la scară largă asupra dobândirii de către lucrători a competențelor necesare pentru reușită. În sectoarele lor, membrii pactului au raportat intensificarea monitorizării competențelor necesare, creșterea oportunităților de formare de înaltă calitate și implementarea unor activități mai incluzive pentru a stimula competențele.

Împreună, 21 500 de părți interesate și-au unit forțele prin parteneriate sau rețele în materie de competențe (de exemplu, clustere industriale) pentru a stimula inițiative marcante de dezvoltare a competențelor, reușind, prin activități de promovare și diseminare, să-și transmită mesajul către 19 milioane de persoane din Europa.

Context

Pactul pentru competențeRO•••, o inițiativă emblematică în cadrul Agendei pentru competențe în Europa, a fost lansat la 10 noiembrie 2020. Acesta reunește parteneri relevanți al căror rol este de a identifica cerințele în materie de competențe și de a se angaja în procesul de recalificare a lucrătorilor. Scopul este de a încuraja parteneriatele care abordează nevoile pieței muncii să sprijine tranziția verde și cea digitală și să promoveze strategii de creștere la nivel local și regional.

Toate părțile interesate care aderă la pact semnează o cartă care definește principiile de bază ale formării de calitate, ale învățării pe tot parcursul vieții și ale incluziunii. Ele se angajează să își transpună angajamentul în acțiuni concrete de perfecționare și recalificare. Prin aderarea la pact, părțile interesate au acces la rețele, partajare de cunoștințe și platforme de resurse. De asemenea, Comisia furnizează informații și orientări cu privire la finanțarea din partea UE și la programele de dezvoltare a competențelor.

Sondajul anual despre Pactul pentru competențe este un instrument important de monitorizare care contribuie la activitățile de învățare reciprocă din cadrul pactului. Concluziile sale vor fi, de asemenea, discutate în cadrul conferinței „Making skills count”, care va avea loc în perioada 8-9 iunie 2023, ca parte a Anului European al CompetențelorRO•••. Răspunsurile celor 461 de membri ai pactului la sondajul realizat în perioada februarie-martie 2023 reflectă progresele înregistrate până în decembrie 2022.

Pactul pentru competențe contribuie, de asemenea, la obiectivele principale ale UE, aprobate de statele membre, potrivit cărora, până în 2030, cel puțin 60 % din totalul adulților ar trebui să participe anual la cursuri de formare și cel puțin 78 % din populația cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă.

Informații suplimentare

Raportul anual din 2022 privind Pactul pentru competențe: raport complet și fișă informativă

Site-ul Pactului pentru competențe RO•••

Formular pentru partenerii interesați să adere la Pactul pentru competențe

Site-ul Anului European al CompetențelorRO•••

Detalii

Data publicării

5 iunie 2023

Date de contact

Nume

Veerle NUYTSE-mail

Veerle.NUYTS@ec.europa.euNumăr de telefon

+32 2 299 63 02

Nume

Flora MATTHAESE-mail

flora.matthaes@ec.europa.euNumăr de telefon

+32 2 298 39 51