Skip to content

Combaterea fraudei: Comisia îndeamnă România și alte 7 state membre să transpună normele UE de combatere a fraudei care aduce atingere bugetului Uniunii

Combaterea fraudei: Comisia îndeamnă România și alte 7 state membre să transpună normele UE de combatere a fraudei care aduce atingere bugetului Uniunii.

Infringement_Frauda

Comisia a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva CroațieiFinlandei, Greciei, Letoniei, Luxemburgului, Portugaliei, României și Spaniei, deoarece nu au transpus corect normele UE privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal [Directiva (UE) 2017/1371Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••].

Aceste norme, care fac parte din strategia globală antifraudăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• a Comisiei, protejează bugetul UE prin armonizarea definițiilor, a sancțiunilor, a normelor privind competența și a termenelor de prescripție legate de fraudă și de alte infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale UE. Pentru a permite Parchetului European să efectueze investigații și urmăriri penale eficace este nevoie de o transpunere corespunzătoare a acestor norme de către statele membre.

Termenul limită pentru transpunerea directivei respective în legislația națională a fost 6 iulie 2019. În raportul său de transpunere a directivei din 6 septembrie 2021Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, Comisia a identificat o serie de probleme de conformitate. Acesta arată că este nevoie de îmbunătățiri, în special pentru a asigura transpunerea consecventă a definițiilor infracțiunilor și a răspunderii persoanelor juridice și a persoanelor fizice, precum și a sancțiunilor aplicabile acestora. Cele opt state membre notificate astăzi de Comisie au acum la dispoziție două luni pentru a clarifica măsurile pe care le-au luat pentru a asigura transpunerea corectă și completă a directivei.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

Detalii

Data publicării2 decembrie 2021

Date de contact

Christian Wigand

E-mailchristian.wigand@ec.europa.euNumăr de telefon+32 229 62253

Katarzyna Kolanko

E-mailkatarzyna.kolanko@ec.europa.euNumăr de telefon+32 229 63444

Jördis Ferroli

E-mailjordis.ferroli@ec.europa.euNumăr de telefon+32 229 92729