Skip to content

Ajutoare de stat: Comisia trasează viitorul cadrului temporar pentru a sprijini redresarea economică în contextul pandemiei de coronavirus

Ieri, 18 noiembrie, Comisia Europeană a decis să prelungească până la 30 iunie 2022 Cadrul temporar privind ajutoarele de stat (care ar fi urmat să expire la 31 decembrie 2021). 

StateAidFramework

Pentru a accelera redresarea, Comisia a decis, de asemenea, să introducă pentru o nouă perioadă, limitată, două noi instrumente menite să creeze stimulente directe pentru investiții private și măsuri de sprijinire a solvabilității orientate spre viitor.

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenței, a declarat: „De la începutul pandemiei, cadrul temporar privind ajutoarele de stat a permis statelor membre să ofere sprijin specific și proporțional întreprinderilor aflate în dificultate, instituind totodată garanții pentru a menține condiții de concurență echitabile pe piața unică. Astăzi prelungim aplicarea acestuia cu șase luni, până la sfârșitul lunii iunie a anului viitor. Această prelungire limitată oferă posibilitatea unei eliminări treptate și coordonate a măsurilor de criză, fără a se crea efecte în cascadă disproporționate, și reflectă previziunile de redresare puternică privind economia europeană în ansamblu. Pe de altă parte, vom continua să monitorizăm îndeaproape creșterea numărului de infecții cu COVID-19 și incidența altor riscuri la adresa redresării economice. Totodată, în scopul de a continua sprijinirea redresării, am introdus două noi instrumente de relansare a economiei și atragere de investiții private pentru o redresare mai rapidă, mai ecologică și mai digitală.”

Având în vedere redresarea economică observată, Comisia a adoptat o prelungire limitată a cadrului temporar, cu încă șase luni, până la 30 iunie 2022. Acest lucru va permite statelor membre ca, acolo unde este necesar, să își prelungească schemele de sprijin și să se asigure că întreprinderile încă afectate de criză nu vor fi private brusc de sprijinul de care au nevoie. În paralel, Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape evoluțiile pandemiei de COVID-19 și incidența altor riscuri pentru redresarea economică.

În plus, Comisia a introdus o serie de ajustări specifice, printre care se numără două noi instrumente menite să contribuie la redresarea economiei europene într-un mod rezilient și durabil:

  • Măsuri de sprijin pentru investiții, care să ajute statele membre să remedieze problema deficitului de investiții cauzat de criză. Statele membre pot crea stimulente pentru ca întreprinderile să realizeze investiții și pot utiliza acest instrument pentru a accelera tranziția verde și cea digitală. Măsura include garanții pentru evitarea denaturărilor nejustificate ale concurenței. De exemplu, stimulentele ar trebui să vizeze un grup larg de beneficiari și ajutoarele să fie într­un cuantum limitat. Statele membre pot folosi acest instrument până la 31 decembrie 2022.
  • Măsuri de sprijin pentru solvabilitate pentru a mobiliza fonduri private care să fie puse la dispoziție pentru investiții în întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), inclusiv în întreprinderile nou-înființate și în întreprinderile mici cu capitalizare medie. Statele membre pot acorda garanții intermediarilor privați, creându-le stimulente pentru a investi în aceste tipuri de întreprinderi și a le oferi acestora din urmă un acces mai ușor la finanțare prin capitaluri proprii, ceea ce pentru întreprinderi este adesea dificil de realizat în mod individual. Acest instrument este deosebit de relevant având în vedere creșterea nivelului de îndatorare a întreprinderilor în timpul crizei. Statele membre pot folosi acest instrument până la 31 decembrie 2023.

Pe lângă alte măsuri adoptate, Comisia: i) a prelungit de la 30 iunie 2022 la 30 iunie 2023 posibilitatea, acordată în temeiul cadrului temporar, ca statele membre să convertească instrumente rambursabile (de exemplu, garanții, împrumuturi, avansuri rambursabile) în alte forme de ajutor, cum ar fi granturile directe; ii) a adaptat valorile maxime ale anumitor tipuri de ajutoare proporțional cu durata prelungită; iii) a oferit clarificări cu privire la utilizarea dispozițiilor excepționale privind flexibilitatea din Orientările Comisiei privind salvarea și restructurarea; și iv) a prelungit cu încă 3 luni lista ajustată a țărilor cu riscuri neasigurabile pe piața privată, în contextul asigurării creditelor la export pe termen scurt (STEC) (de la 31 decembrie 2021 până la 31 martie 2022).

Context

Cadrul temporar privind ajutoarele de stat a fost adoptat la 19 martie 2020 și modificat pentru prima dată la 3 aprilie 2020Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, sporindu-se posibilitățile de a oferi sprijin public pentru cercetarea, testarea și fabricarea de produse relevante pentru combaterea pandemiei, pentru a proteja locurile de muncă și pentru a sprijini în continuare economia. La 8 mai 2020Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, Comisia a extins a doua oară domeniul de aplicare al Cadrului temporar pentru a include măsuri de recapitalizare și de datorie subordonată. La 29 iunie 2020Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, Comisia a adoptat o a treia modificare prin care se extinde domeniul de aplicare al Cadrului temporar pentru a sprijini în continuare microîntreprinderile, întreprinderile mici și întreprinderile nou-înființate și pentru a încuraja investițiile private. La 13 octombrie 2020Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, Comisia a prelungit Cadrul temporar până la 30 iunie 2021 (cu excepția măsurilor de recapitalizare, care puteau fi acordate până la 30 septembrie 2021) și a dat posibilitatea statelor membre să acopere o parte din costurile fixe ale întreprinderilor afectate de criză care nu erau acoperite de venituri. La 28 ianuarie 2021Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, Comisia a adoptat o a cincea modificare prin care se extinde domeniul de aplicare al Cadrului temporar prin majorarea plafoanelor stabilite în acesta și prin oferirea posibilității ca, până la sfârșitul anului 2022, anumite instrumente rambursabile să poată fi convertite în granturi directe.

Detalii

Data publicării19 noiembrie 2021

Date de contact

Arianna PODESTA

E-mailarianna.podesta@ec.europa.euNumăr de telefon+32 2 298 70 24

Giulia ASTUTI

E-mailgiulia.astuti@ec.europa.euNumăr de telefon+32 2 295 53 44

Maria TSONI

E-mailmaria.tsoni@ec.europa.euNumăr de telefon+32 2 299 05 26